Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dětem chybí kontakt s přírodou. Na lepší zázemí pro venkovní výuku půjde čtvrt miliardy

| zdroj: MŽP ČR0

Dětem chybí kontakt s přírodou. Na lepší zázemí pro venkovní výuku půjde čtvrt miliardy

Ministr Richard Brabec uvolnil ze Státního fondu životního prostředí ČR celkem 250 milionů korun na úpravu venkovních areálů a školních pozemků na zahrady v přírodním stylu. Vzdělávací instituce mají dostatek času na přípravu, příjem žádostí startuje 3. února 2020. Nově budou také všichni žadatelé v rámci schválených projektů sázet stromy #sazimebudoucnost.

„Chceme začlenit výuku v přírodě do českého vzdělávacího systému, což je i jeden z cílů státního programu environmentálního vzdělávání, k tomu je ale zapotřebí dát vzdělávacím institucím vhodné podmínky jako kvalitní zázemí a odpovídající podporu. Nezbytnost zejména finanční podpory se ukázala již v minulém roce, kdy jsme v první dotační výzvě na vybudování venkovních areálů v přírodním stylu schválili 489 školám a organizacím celkově 203 milionů korun,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

„Zájem o tento dotační titul předčil všechna naše očekávání. O podporu ve výši 260 milionů si v loňském roce požádalo 656 vzdělávacích institucí. Všechny došlé projekty byly přitom svou kvalitou i zaměřením srovnatelné. Nyní dostane šanci minimálně 500 dalších vzdělávacích organizací, připraveno pro ně máme dalších 250 milionů korun,“ doplňuje Richard Brabec.

O dotaci až půl milionu korun na úpravy školních pozemků a venkovních areálů se tentokrát mohou v dotační výzvě pod číslem 7/2019 ucházet nejen předškolní zařízení včetně lesních mateřských škol, dětské skupiny, základní a střední školy. Příspěvek je určen i pro domy dětí a mládeže, neziskové organizace a jiné organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO).

Klíčovou podmínkou úspěšného projektu je, aby školy a organizace využívaly upravený areál ve školní nebo mimoškolní výuce, a to podle zásad environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tyto zásady musí mít zakotveny ve svých vzdělávacích dokumentech (např. školní vzdělávací program nebo školní program EVVO).

Hlavním cílem je, aby se výuka v maximální možné míře přenesla z interiérů škol a školek do jejich zahrad. Důraz se přitom klade zejména na využití nejrůznějších názorných prvků, skalek, jezírek, broukovišť, bylinkových a pěstitelských zahrad, přírodních laboratoří či venkovních učeben. Z dotace je ale možné pořídit i řadu praktických pomůcek pro měření a pozorování v přírodě. Některé vybrané prvky jako lavičky, stolky, oplocení či obruby záhonů musí být vyrobeny z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Pro snazší přípravu projektu mají žadatelé nově k dispozici seznam podporovaných prvků a položek včetně jejich obvyklých nákladů, a to v příloze č. 2 dotační výzvy.

Podobné prvky obohatily díky dotaci z minulé výzvy například zahradu mateřské školy v Kožlanech, kde nyní děti využívají ptačí pozorovatelnu, motýliště nebo hmyzí hotel. Charakter venkovní učebny dostala za přispění dotace i zahrada základní školy v Soběslavi. Přibyla tu mimo jiné bylinková spirála, dvoukomorový kompost nebo jezírkový komplex s mokřadním porostem, který dětem ukazuje možnosti čištění vody biologickými prostředky.

Další, neméně důležitou podmínkou pro získání dotace, je nutnost zapojit do projektu širší veřejnost a zcela nově rezort požaduje, aby se součástí projektu stala výsadba alespoň jednoho nového stromu.

„Stromy jsou naším největším spojencem v boji se znečištěním ovzduší a klimatickou změnou. Bohužel u nás nejsou stromy v dobré kondici a spolu s ostatní zelení trpí následkem sucha a dalších kalamit. Všichni bychom si měli uvědomit, že je nutné začít se o ně aktivně starat, o jejich výsadbu i péči. Nejen ve volné krajině, ale i v městské a venkovské zástavbě. I proto jsme se spojili s neziskovým sektorem a vyhlásili iniciativu Sázíme budoucnost s cílem vysázet 10 milionů stromů mimo les. Zapojit do této iniciativy školy a školky bude mít nejen praktický přínos pro místní ekosystém, ale i význam symbolický a edukativní,“ vysvětluje ministr Richard Brabec s odkazem na webové stránky projektu www.sazimebudoucnost.cz.

Poslední zásadní novinku týkající se administrace žádostí upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Po zkušenostech z minulé dotační výzvy jsme upravili administrativní systém, a to na režim jednokolové nesoutěžní výzvy, který je více vhodný pro projekty tohoto typu. Projekty budeme schvalovat průběžně, a to až do uzavření výzvy nebo do vyčerpání alokace, přičemž uspějí všechny kvalitní projekty, které splní kritéria daná textem dotační výzvy a současně budou v souladu se seznamem podporovaných prvků.“

Na přípravu projektů mají školy a organizace dostatek času, žádosti o dotace bude Státní fond životního prostředí ČR od 3. února do 31. března 2020.

Dokumenty a podrobnosti k výzvě č. 7/2019

ilustrační foto/MŽP ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ