Co dělat, aby použité roušky, rukavice nebo respirátory neohrožovaly okolí

| autor: Hana Tomášková0

rouška5.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Většina občanů považuje za samozřejmost, že komunální odpad je pravidelně vyvážen. Odpadky, které sejdou z očí, sejdou i z mysli. Je však potřeba vzít v potaz, že s odpadem je dále manipulováno při svozu a likvidaci. Proto je nutné zabezpečit ho tak, aby nikoho neohrožoval.

Základní pravidla nejen v době koronavirové

Odpadky nelze odhazovat na ulicích, zanechávat je v přírodě apod. Patří do popelnic, košů a dalších nádob primárně určených pro ukládání odpadu.

Nádoby na odpad mají být uzavřeny víkem. Obsah je tak chráněn před povětrnostními vlivy či zvířaty.

Komunální odpad nelze odkládat volně ložený vedle nádob na odpady. Týká se to jak směsného odpadu, tak i tříděného. Objem mnoha obalů lze zmenšit, čímž se navýší i volný objem v nádobách na odpad. Ve výsledku nemusí pracovník svozové firmy extra manipulovat s odloženými odpady, nejsou vyváženy poloprázdné kontejnery a šetří se tak i peníze.

Bezpečnostní pravidla týkající se COVID-19

Dosud nebylo prokázáno, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním odpadem. Teoreticky existuje možnost expozice viru způsobujícího COVID-19 u pracovníků nakládajících s kontaminovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy.

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak s ním bezpečně nakládat, používat ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.

Více informací o opatřeních pro pracovníky nakládající s odpady najdete zde:

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

Přečtěte si také:

Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace

Správná likvidace roušek a dalších jednorázových ochranných pomůcek

Jedná se o kontaminovaný materiál, který se třídit NESMÍ. V uzavřeném sáčku v pytli na odpadky, ideálně zvenku vydezinfikovaném mají být ukládány do nádoby na směsný komunální odpad, pokud nejste v karanténě nebo COVID-19 pozitivní.

Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:

  • veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
  • v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;

Osoby, u nichž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, by se s odnosem svého odpadu do popelnice nebo kontejneru měly obrátit o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto případy.

Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.