Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Chystá se nová kotlíková dotace. Zájemci, vyplňte anketu!

| zdroj: Ústecký kraj0

komin_kour.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V příštím roce se bude opět vyhlašovat kotlíková dotace v Ústeckém kraji, tentokrát ovšem s novými pravidly.

Dotace bude určena pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou dosáhnout příspěvku až ve výši 95 % způsobilých nákladů. Na krajském webu je k dispozici anketa pro zájemce o tuto dotaci. Předpokládaný zájem o kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji totiž přímo ovlivní výši alokace finančních prostředků, která bude kraji přidělena.

Anketu je možné vyplnit na adrese KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)  (Sekce Dotace a granty – kotlíková dotace 2022) Vyplnění ankety je zcela nezávazné a nenahrazuje podání žádosti o poskytnutí dotace.

O kotlíkovou dotaci v roce 2022 může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilé.
Dotaci je možné poskytnout na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporované budou kotel na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel.
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě v roce 2022 elektronickou formou. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů. Za způsobilé se považují výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou dokumentaci.

Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu na výměnu kotle žádat v rámci projektu Nová zelená úsporám. Zde mohou získat podporu až do výše 50% způsobilých výdajů. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT