Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019

| autor: Martina Jandusová0

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019

Konference ENVIRO, která se koná od roku 2016, pravidelně střídá místa setkání a letos přebralo štafetu slovenské lázeňské město. Tématy jsou především legislativní zkušenosti obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence či BREF/BAT technologií. 

4. ročník konference otevřel státní tajemník slovenského Ministerstva životního prostředí, Boris Susko, který předcházející ročníky konference ohodnotil jako širokospektrální. „Specifikem této konference je její zaměření, protože se nesoustřeďuje jen na jednu činnost, ale na několik oblastí,“ řekl Boris Susko. Poté shrnul aktuální situaci v oblasti životního prostředí na Slovensku.

Upozornil na návrh nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který prošel interním připomínkovým řízením a v tuto chvíli se připravuje na předložení do MPK. „Ministerstvo se snažilo do něj promítnout moderní pohled,“ uvedl státní tajemník. 28. května skončilo mezirezortní připomínkové řízení k zákonu o odpadech, ke kterému ministerstvo obdrželo přes 700 připomínek. „V oblasti odpadového hospodářství se nenudíme a za cíl jsme si dali vyhodnocení všech připomínek,“ podotkl tajemník.

Situaci v ochraně ovzduší označil za stejnou jako v ostatních členských státech Evropské unie. „Výsledky monitorování ovzduší ukazují, že jsou stále problémy v dodržování limitních hodnot,“ vysvětlil Boris Susko a dodal: „Připravujeme strategii a i do budoucna budeme usilovat o zlepšení kvality ovzduší na Slovensku.“

Odpadní blok zahájila Janette Smažáková z legislativního odboru MŽP SR přednáškou o odpadovém zákoně a ani ona nemohla nezmínit připravovanou novelu. „Zákon o nakládání s odpady, který je účinný od roku 2016, byl již 8 krát novelizován a nyní se připravuje 9. mezirezortní novela,“ uvedla Janette Smažáková.

Ve své přednášce se zaměřila především na problematická místa v zákoně. Zmínila například oblast rozšířené zodpovědnosti výrobců, kde budou nově koordinační centra vytvářet dohled a pravděpodobně nahradí v této oblasti samotné ministerstvo. Nebo zodpovědnost za nezákonně umístěný odpad či recyklaci lodí. „Ačkoliv Slovensko nemá žádnou loď, která by plula pod naší vlajkou, museli jsme implementovat evropské předpisy,“ vysvětlila Smažáková.

Další přednášky z konference vám přineseme v samostatných článcích.

Foto: redakce

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert