Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Česko se potřebuje otevřít akumulaci energie. Vláda zajistí podmínky pro rozvoj efektivního využití energie včetně jejího ukládání klíčovou novelou

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: AKU-BAT0

baterka

Česko je o krok blíže k zavedení klíčových prvků moderní energetiky – agregace flexibility a akumulace energie.

Vláda projednala novelu energetického zákona známou jako Lex OZE III, která zavedení těchto prvků umožní. Akumulace a agregace flexibility jsou nezbytně důležité pro vyrovnávání elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelné energie, zvýší efektivitu výroby z těchto zdrojů a poskytnou firmám i domácnostem příležitost podílet se na stabilizaci přenosové soustavy.

Legislativní úprava akumulace umožní v Česku budovat bateriová úložiště a další akumulační kapacity v průmyslovém měřítku. Podle studie Deloitte zpracované pro Svaz moderní energetiky má Česká republika do roku 2030 potenciál vybudovat bateriová úložiště o výkonu 1 gigawatt, při stávajícím tempu výstavby OZE bude potřeba ještě vyšší.

Dnes se v tuzemsku baterie budují zejména jako doplněk domácích či menších firemních střešních fotovoltaických elektráren s kapacitou v jednotkách či nižších desítkách kilowatthodin. Novela Lex OZE III obsahuje podmínky, které umožní budovat velká bateriová úložiště o kapacitě v řádu megawatthodin, určená přímo pro vyrovnávání sítě. Její stabilita je dnes závislá, na rozdíl od většiny okolních zemí, v podstatě výhradně na fosilních zdrojích, které je nutné v zájmu dekarbonizace a modernizace energetiky postupně utlumovat.

Neméně důležitá je i navrhovaná úprava agregace flexibility, která otevře cestu pro zapojení širší skupiny subjektů – třeba i menších zdrojů včetně domácností – do vyrovnávání distribuční a přenosové sítě. Oba hlavní prvky novely povedou k výrazně efektivnějšímu fungování moderní energetické sítě, která zvládne pojmout vysokou nárazovou výrobu z obnovitelných zdrojů a zároveň spolehlivě pokrývat poptávku v dobách, kdy výroba bezemisní energie naopak nebude tak vysoká. „Na uzákonění akumulace a agregace flexibility čekáme už řadu let a jsem rád, že vláda se rozhodla posunout věci dopředu. Akumulace a agregace flexibility umožní zapojení obnovitelných zdrojů energie tak, aby se čistá elektřina nezávislá na fosilních palivech využila efektivně. Současně tyto nové prvky měly nabídnou nové obchodní modely pro spotřebitele energie v rámci možností budování virtuálních bloků. Celkově přispějí k účinné energetické transformaci,“ komentuje jednání vlády Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Akumulace a agregace flexibility byly na vládní úrovni donedávna spíše přehlížené. V diskusích o Státní energetické koncepci nebo o Národním energeticko-klimatickém plánu zaznívaly zejména argumenty, jaký má být poměr moderních a tradičních zdrojů. Zcela nelogicky bylo opomíjeno například právě klíčové téma ukládání energie, které je přitom pro rozvoj obnovitelných zdrojů zcela zásadní. Lex OZE III představuje zavedením agregace či akumulace ‘game changer’ a nyní se můžeme zaměřit více na Tisková zpráva Svaz moderní energetiky, z. s., AKU-BAT CZ to, jak moderní bezemisní zdroje efektivněji rozvíjet a využívat,“ dodává Jan Fousek, výkonný ředitel asociace AKU-BAT CZ.

Konkrétní podmínky provozu akumulace a agregace flexibility budou ještě předmětem dalších diskusí. Velký vliv na ně bude mít například očekávané zavedení nové tarifní struktury nebo úpravy dotačních programů. „Souběžně s novelou Lex OZE III je nyní nutné pracovat třeba také na rozvoji schémat podpory tak, aby investoři měli motivaci budovat obnovitelné zdroje společně s novými akumulačními kapacitami. Jednou z možností jsou například takzvané hybridní aukce, tedy podpora OZE společně s akumulací. A to jak do baterií, tak i případně později ve spojení s elektrolyzérem na výrobu zeleného vodíku či jinou formou uložení vyrobené energie. Formou podpory může být např. tzv. contract for difference, jehož princip známe z diskusí o financování jádra. V Evropě je akumulace aktuálně obrovské téma a jsem rád, že Česko se začíná v této oblasti také posouvat kupředu,” dodává Jan Fousek.

Novela Lex OZE III nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. V platnost by podle dosavadních odhadů měla vstoupit začátkem příštího roku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert