Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Česká Třebová změnila systém sběru odpadu a snížila množství SKO na polovinu

| autor: Hana Tomášková0

česká třebová _nádoby
zdroj: nádoby na door to door sběr odpadu/ Česká Třebová - facebook

Česká Třebová změnila u rodinných a menších bytových domů systém sběru odpadů. Tzv. door to door sběr zahrnuje svoz papíru, plastu a bioodpadu přímo od jednotlivých domácností. Směsný komunální odpad (SKO) se sváží jednou za 14 dní. Cílem je redukovat množství SKO a navýšit míru třídění.

Zavedení door to door systému sběru odpadů

Česká Třebová zvolila door to door sběr odpadů, protože bylo třeba odklonit ze směsného komunálního odpadu tříditelné složky. Odhaduje se, že až ¾ množství odpadu uloženého do směsi je možné vytřídit a poslat k dalšímu využití.

„Celý systém jsme realizovali od začátku dubna 2022 s tím, že kromě zavedení svozu plastu, papíru a bioodpadu z domácností jsme snížili frekvenci svozu směsného komunálního odpadu z 1× týdně na 1× za dva týdny. Také jsme posílili a zahustili síť veřejných kontejnerů na tříděný odpad tak, aby se nového systému mohli účastnit i lidé žijící v bytových domech,“ přibližuje změny Lenka Špaisová z odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová.

Domácnosti, které projevily zájem o zapojení do systému, dostaly zdarma do zápůjčky nádoby na tříděný papír, plast a bioodpad o objemu 240 l (rozměry nádob jsou přibližně 58 × 72 × 108 cm – šířka × hloubka × výška). Svoz probíhá 1× za 28 dní pro papír a plast a 1× za 14 dní pro bioodpad. Svoz jednotlivých nádob je monitorován pomocí RFID čipů.

„Celkem jsme měli k dispozici 2 100 kusů nádob na plasty, papír a bioodpad, celkově tedy 6 300 nádob. Do konce roku 2022 bylo vydáno celkem 1 381 ks nádob na plasty, 1 135 nádob na papír a největší podíl v celkovém počtu dělají nádoby na bioodpad, těch bylo vydáno celkem 1 716 ks. Celkově bylo do konce roku 2022 vydáno asi 67 % nádob, které máme k dispozici,“ doplňuje Lenka Špaisová.

Jak probíhala evidence nádob

Domácnostem byly dodány samolepky s unikátním čárovým kódem. Ty vylepily na svou nádobu na směsný komunální odpad. Následně byly tyto nádoby vystrojeny unikátním čipem, jednoznačně spárovaným s danou domácností. Každá domácnost obdržela jeden čárový kód, pro jednu nádobu.

Domácnosti, které měly závažný důvod k využívání více nádob, mohly kontaktovat město a zažádat o vydání druhého čárového kódu a následně osazení nádoby čipem. Nádoby na tříděný odpad byly osazeny čipem již před distribucí občanům.

Množství SKO se díky novému systému zredukovalo na polovinu

„Systém funguje tři čtvrtě roku a ve výsledcích svozů již teď vidíme značný posun. Množství směsného komunálního odpadu se snížilo cca o polovinu a zároveň se zdvojnásobilo množství vytříděných plastů. Díky zavedení nového systému svozu také vidíme prodloužení doby skládkování za sníženou sazbu poplatku. - Zatímco v roce 2021 došlo k překročení oné magické hranice 200 kg/obyvatele již v červnu, v roce 2022 tomu tak bylo až v listopadu – při aktuálně platné hranici 190 kg/obyvatele,“ konstatuje Lenka Špaisová.

Zavedení celého systému trvalo 3 roky

„Vzhledem k nutnosti vybudovat ještě navazující zařízení, kompostárnu, tak, aby byl nově sbíraný bioodpad dobře materiálově využit, trval celý proces necelé tři roky od podání žádosti na začátku roku 2019 po první distribuci nádob v únoru 2022. Spuštění provozu kompostárny a také zahájení svozu door-to-door proběhlo v dubnu 2022,“ sděluje Lenka Špaisová.

Je proto důležité, aby obce, které se rozhodnou pro změnu systému odpadového hospodářství, počítaly s časovou prodlevou a neváhaly s podáním žádosti o dotace. I když nebude navazovat další výstavba koncového zařízení, přesto samotná realizace vyžaduje cca. 1,5 roku (schválení dotace, výběrové řízení atd.)

Dotace na pořízení nádob

Pořízení nádob pro systém adresného svozu tříděného odpadu z domácností v České Třebové bylo podpořeno dotací z Operačního programu Životní prostředí ve výši 5 946 787 Kč.

„Door to door systém se v řadě měst výborně osvědčil. Dochází k redukci množství směsného komunálního odpadu a zároveň se zvyšuje množství recyklovatelných odpadů.Ideální je, aby každá domácnost měla své nádoby na papír, plast a bioodpad. Tyto projekty navíc podporuje Státní fond životního prostředí,“ zdůrazňuje Josef Matějovský z firmy Komunální technika, s.r.o., která odpadové nádoby dodává.

„Žádost na tato opatření lze podat v rámci 24. výzvy, ale pouze jen jako na dodatková opatření. Tyto prvky mohou tvořit maximálně 30 % finančního objemu žádosti. Další samostatnou výzvu plánujeme zhruba na podzim tohoto roku," upozorňuje Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí ČR.

česká třebová_nádoby2
zdroj: Česká Třebová facebook

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy