Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Češi vnímají recyklaci vody jako jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji proti suchu

| zdroj: TZ Veolia0

Češi vnímají recyklaci vody jako jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji proti suchu

Recyklaci vody respondenti vnímají jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti suchu a nedostatku vody, spolu s obnovou a ochranou mokřadů a využíváním dešťové vody. Naopak opatření, která by omezovala jejich vlastní komfort, spotřebu a chování, jsou výrazně méně populární. Technická i ekonomicky přijatelná řešení pro recyklaci vody již existují, v oblasti legislativy došlo nedávno k výraznému posunu.

Veřejnost vnímá nedostatek vody spíše jako celorepublikový problém, nikoliv nebezpečí, které by se dotýkalo jejich blízkého okolí: 73 % dotázaných si myslí, že v České republice je nedostatek vody, zatímco v jejich kraji je nedostatek vody jen podle 54 % respondentů (podle obyvatel Prahy, která nedostatkem vody netrpí, je to pouze 32 %). S tím souvisí skutečnost, že lidé nejvíce podporují taková opatření proti suchu, která neomezují jejich komfort. Podporují především zachycování dešťové vody pro zalévání zahrad a obnovu a ochranu mokřadů. Největší podpoře se těší větší využití recyklované vody v průmyslu. To jako nejefektivnější nástroj boje proti suchu vybrala více než třetina dotázaných.

Využití především v průmyslu

Recyklovaná voda je odpadní voda, která byla vyčištěna na čistírně odpadních vod. Svou kvalitou může dosahovat až kvality vody pitné. V Česku vodohospodářské společnosti vrátí do vodních toků ročně více jak 750 mil. metrů krychlových vyčištěné odpadní vody bez dalšího využití, i přesto, že teoreticky by se tato voda mohla dále využívat. „Reálně se voda v domácnostech nespotřebovává, ale po použití se vrací zpět do vodních útvarů. O skutečné spotřebě vody můžeme hovořit především v energetice a průmyslu, kde dochází k odparu vody či transferu vody do výrobků. Právě zde má recyklace největší smysl, což je dáno i tím, že průmysl a energetika v souhrnu využívají více jak dvojnásobek povrchové vody, než obor vodovodů a kanalizací.“ říká Ondřej Beneš obchodní a technický ředitel společnosti Veolia pro oblast vody.

Ke snadnějšímu využívání recyklované vody může pomoci zákon, který Evropský parlament schválil 13. května 2020. Recyklace vody je oproti přímému využívání vody podzemní či povrchové stále relativně nákladná. Realizované projekty ale ukazují, že v některých případech se už i v současnosti může jednat o ekonomicky zajímavou investici. „Trend využití recyklované vody je jednoznačný. Každých pět let dojde k zdvojnásobení celosvětového trhu s recyklovanou vodou. Navíc již nyní existují zákazníci, kteří uvažují v kontextu 5-10 let a jsou si vědomi toho, že recyklací snižují riziko expozice vůči dopadům budoucí nedostatečné kapacity zdrojů povrchové a podzemní vody.“ říká Ondřej Beneš.

Průkopníci z greenu

Větší využití recyklované vody je možné i ve službách jakými jsou myčky aut nebo pro zavlažování velkých travnatých ploch. Jeden z prvních příkladů využití recyklované odpadní vody v České republice se nachází na golfovém hřišti v Praze Vinoři. Upravená voda pro zavlažování pochází z nedaleké čistírny odpadních vod v Kbelích. Situace v Česku naopak zatím nenahrává většímu využití recyklované vody v zemědělství nebo v domácnostech. Potenciál jejího využití jako vody pitné je zcela minimální.

Příliš čistá voda

Právě vůči konzumaci recyklované vody, která neprošla přirozenou filtrací v půdě, totiž existuje odvěká psychologická bariéra. To potvrzuje i průzkum, recyklovanou vodu by rozhodně ochutnalo pouze 14 % dotázaných (41 % spíše ano). Zábrany ale postupně mizí, ruku v ruce s technologickým pokrokem. „Dnes umíme vyrobit ultračistou vodu. Je tak čistá, že kdybychom ji chtěli pít, museli bychom do ní dodat minerály. Rozhodli jsme se to ukázat na projektu Erka, prvního piva vyrobeného z recyklované vody. Používáme vyčištěnou vodu z pražské čistírny, která projde 3stupňovou úpravou včetně tzv. reverzní osmózy (ta zajišťuje i chod našich ledvin) a desinfekce a poté je využita pro uvaření piva,“ uzavírá Ondřej Beneš.

O průzkumu:

Průzkum IBRS pro společnost Veolia zaměřen na využívání recyklované vody v České republice. Online CAWI dotazování na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věku 18+ (pohlaví, věk, region). Sběr dat probíhal mezi 8.-12.6.2020.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert