Centrum Prahy bude od července roku 2022 zcela bez neekologických nákladních aut

| zdroj: Praha.eu0

doprava_Praha.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Rada hlavního města Prahy schválila zpřísnění pravidel pro vydávání speciálních souhlasů, které umožňují vjezd do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů zahrnujících celé širší centrum města. Od července 2022 se do oblasti dostanou pouze nákladní vozidla splňující minimálně emisní normu EURO 6.

„Nově budou do centra města smět jen ty nejekologičtější nákladní automobily. Plníme tak klimatický závazek a v rámci celosvětového trendu chceme snižovat zátěž centra města a ochránit Pražany před emisemi a hlukem,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Cílem rozhodnutí je přispět ke snížení negativního vlivu nákladní dopravy na kvalitu ovzduší v hlavním městě. Výjimku pro vjezd do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t a 3,5 t tak od 1. července 2022 nově získají pouze nákladní vozidla, která splňují emisní normu EURO 6 a vyšší.

Dosud přitom stačilo, aby nákladní automobily splňovaly emisní normu EURO 4. Lze tedy očekávat, že po úpravě pravidel se sníží emise z provozu nezbytně nutné nákladní dopravy v centru Prahy.

Emisní norma EURO 6 se stala pro výrobce závaznou již v roce 2013. Provozovatelé nákladní dopravy by tak neměli mít problémy s nutností pořizovat nová vozidla vzhledem k dostatku času a přirozené ou obnovu jejich vozových parků.

Souhlas k vjezdu nákladních automobilů do zón zákazu vjezdu nákladních vozidel uděluje na základě speciální žádosti odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejvýše na dobu jednoho roku. Především se jedná o vozidla zajišťující svoz komunálního odpadu, likvidaci havárií inženýrských sítí, přepravu stavebního materiálu nebo třeba zásobování čerstvým pečivem. Úřad vydává i krátkodobé souhlasy, které se nejčastěji udělují pro případy menších montážních a stavebních prací, stěhování nebo například pro zajištění jednorázových kulturních akcí.

Magistrát hlavního města Prahy kvůli zhoršení kvality života obyvatel reguluje nákladní dopravu v centru už od 90. letech minulého století. Nejprve v roce 1993 vznikla zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, která se nachází na území ohraničeném na severu Vltavou v oblasti Bubenče, na západě ulicí Jugoslávských partyzánů a Městským okruhem, na jihu Jižní spojkou a na východě ulicemi Michelskou, Francouzskou, Italskou a Severojižní magistrálou k Výstavišti.

V návaznosti na toto opatření byla v roce 1999 zřízena i zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t a autobusů. Její území zahrnuje oblast historického centra Prahy přibližně v rozsahu Pražské památkové rezervace. Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t platí v době od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00, zákaz vjezdu autobusů je bez časového omezení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.