Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Cenová rozhodnutí ERÚ umožní pružně měnit rezervovanou kapacitu

| zdroj: ERÚ0

Cenová rozhodnutí ERÚ umožní pružně měnit rezervovanou kapacitu

V případě odběratelů plynu dojde u dotčené skupiny zákazníků k automatickému snížení platby za rezervovanou kapacitu. V rámci své působnosti se tímto krokem ERÚ snaží zmírnit dopady nouzového stavu a omezit nejistotu, které podniky nyní čelí.

Změny jsou svým charakterem pouze dočasné, platí od dubna do června tohoto roku. ERÚ bude v tomto období situaci dále vyhodnocovat a v případě potřeby je připravený platnost opatření prodloužit opětovnou změnou cenových rozhodnutí vč. opakovaných veřejných konzultací návrhů.

„Z pohledu regulátora je vydání změnových cenových rozhodnutí v průběhu roku mimořádným krokem. Ospravedlňuje ho ale mimořádná situace – vyhlášení nouzového stavu i pandemie COVID-19 samotná. Naším úkolem bylo objektivně vyhodnotit oprávněnost požadavků všech účastníků trhu, a tento úkol trvá i po vydání cenových rozhodnutí," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Pro elektroenergetiku aktuálně úřad vydal cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2020 a cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2020. První jmenované rozhodnutí se týká odběratelů elektřiny z hladiny vysokého napětí a dočasně umožní např. změnu roční rezervované kapacity častěji než jednou za dvanáct měsíců, jak tomu bylo doposud. Opatření pomůže podnikům, které musely nenadále omezit výrobu nebo pořádání veřejných akcí. Dočasně také není sjednávána měsíční rezervovaná kapacita, což umožní podnikatelům zvýšit flexibilitu. U vybraných institucí, které v souvislosti s pandemií zaznamenají nárazové zvýšení spotřeby, zejména u zdravotnických zařízení, léčeben aj., nemusí být naopak účtována cena za překročení rezervovaného příkonu.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2020 upravuje podmínky pro odběratele na hladině nízkého napětí. Ti mohou od dubna do června měnit svou distribuční sazbu jednou za každý kalendářní měsíc. Rozhodnutí pak upravuje také možnosti návratu k původní distribuční sazbě.

Pro oblast plynárenství vychází cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2020. Analogická opatření zde cílí na velkoodběratele, střední odběratele a maloodběratele z řad podnikatelů, jejichž odběrné místo je osazeno průběhovým měřením s měsíční fakturací, nebo neprůběhovým měřením, pro které je distribuční kapacita stanovena podle logaritmického vzorce. Jestliže jejich spotřeba plynu v měsících dubnu až červnu 2020 klesne oproti stejnému měsíci předcházejícího roku o 40 % nebo více, použije se pro výpočet platby za rezervovanou kapacitu její hodnota na dobu neurčitou (podle smlouvy odběratele s distributorem) pro daný plynárenský měsíc snížená o 20 %. Zákazníci nemusí o tuto dočasnou úlevu žádat, provozovatel distribuční soustavy jim ji poskytne automaticky.

„Každý náš krok musíme posuzovat v kontextu nákladů. Dopady pandemie na regulované subjekty v energetice už dnes – nehledě na vydání či nevydání předmětných cenových rozhodnutí – dosahují stovek milionů korun, které budeme muset ze zákona kompenzovat v korekčních faktorech v následujících letech. I proto jsou opatření přijímána na omezenou dobu a jsou průběžně vyhodnocována. Veškeré naše návrhy navíc i v této vypjaté době provázejí standardní konzultační procesy," dodává Stanislav Trávníček.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy