Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Budou muset obce dotovat sběr papíru? Máme u nás dostatek kapacit pro recyklaci sběrového papíru?

| autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková0

Budou muset obce dotovat sběr papíru? Máme u nás dostatek kapacit pro recyklaci sběrového papíru?

O své zkušenosti s tím, jak vypadá současný trh se sběrovým papírem, o recyklaci papíru či předpokladech dalšího vývoje papírenského průmyslu, se s námi podělil Jaroslav Tymich, president ACPP (Asociace českého papírenského průmyslu).

Jak v současné době vypadá trh se sběrovým papírem v České republice, jak je to s recyklací?

Situace na trhu sběrového papíru v České republice je podobná jako ve většině zemí Evropy. Postupně narůstá nabídka, která stále více převyšuje mírně rostoucí poptávku. Příčinou je postupné omezování importu Čínou a to již od konce roku 2017, které vrcholí v současné době. Export z Evropy do Číny postupně klesl na třetinu a v příštím roce se očekává jeho další omezení. Takže v Evropě zůstává aktuálně ročně asi 5 milionu tun sběrového papíru oproti roku 2016. Recyklace, tj. spotřeba sběrového papíru, v Evropě obecně mírně roste, ačkoli se snižuje výroba a spotřeba grafických papírů, naopak positivně se vyvíjí výroba a spotřeba obalových papírů. Vyšší spotřeba sběrového papíru pro výrobu u obalových papírů ale nepokrývá přebytek z důvodů omezování exportu.

Na rovinu je třeba říci, že nejen z Evropy, ale zejména z Ameriky, byla do Číny exportována nejhorší kvalita, až Číňané řekli „DOST“. Navyšování exportu do jiných asijských států pomohlo jen částečně.

A co tedy Česká republika?

Do této chvíle se dá hovořit pouze o negativních dopadech do profitability sběru z důvodů snižování cen ve vazbě na vývoj v Evropě. Nyní je již ale problém sběrový papír v některých kvalitách vůbec prodat. Papírenský průmysl zejména v obalových papírech nesnižuje produkci, naopak ta mírně roste, ale zvyšující nabídku sběrového papíru nepokryje. Česká republika má navíc dlouhodobě problém s nedostatkem recyklačních kapacit a je tedy závislá na exportu. U nás se sebere asi 1 milion tun a recykluje zhruba 200 tisíc tun. V době přebytku všechny zahraniční společnosti preferují domácí zdroje a to i s ohledem na nižší přepravní náklady.

Jak dlouho to bude trvat?

Nemám křišťálovou kouli, ale nahradit export do Číny a Asie nebude jednoduché a očekávat nějaké zlepšení v příštím roce je téměř nemožné. Situace se tedy bude zhoršovat a lze očekávat problémy zejména v obecním sběru, kde obce budou muset sběr dotovat. Určité zlepšení poptávky přijde po najetí nových papírenských kapacit v druhé polovině roku 2020 a to až o 2,5 tun ročně. Dojde k přeskupení poptávky v rámci Evropy a přechodnému zlepšení situace. Pro Českou republiku jde o positivní informaci, protože asi 1 milion tun bude v dosahu našeho exportu - Slovensko a východní část Německa.

Jak to ovlivní aktuálně obecně preferované oběhové hospodářství?

Positivně ne, ale stále věřím, že jde o přechodnou dobu a postupem času, neuvažuji-li o recesi, dojde k vyrovnání nabídky s poptávkou a to nejpozději v roce 2021, kdy „přijdou“ další nové kapacity pro recyklaci. Úroveň sběru v České republice je vysoká a například cíl EK pro recyklaci použitých papírových obalů pro rok 2025 ve výši 80 % plníme již nyní. Problémem je, že jsme, jak již bylo řečeno, závislí na exportu sběrového papíru.

Jak se chová papírenský průmysl?

Evropský papírenský průmysl, který se sdružuje v Evropské konfederaci (CEPI), kde i Česká asociace (ACPP) je aktivním členem, se stále snaží navyšovat podíl sběrového papíru pro výrobu nového papíru, což dokladují i čísla v porovnání s výrobou s čerstvých vláken, dřevo – buničina. Od roku 2000 se zvýšil podíl sběrového papíru pro výrobu z 45 % na 53 %. Papírenský průmysl bez ohledu na politiku EU již většinově plní základní principy a cíle oběhového hospodářství z pohledu minimalizace odpadů, recyklace, bio-ekonomického přístupu s výhradním používáním obnovitelných surovin. Také již dlouhodobě uplatňuje prvky průmyslu 4.0 a digitalizace.

Co brání v ČR navýšit recyklační kapacity? Nebyl by odbyt?

V posledních pěti letech se v Evropě postavily nové kapacity v rozsahu několika miliónů tun výroby papíru s potřebou sběrového papíru jako hlavní suroviny. Bohužel investoři si vybrali jiné státy než Českou republiku jako například Polsko, Maďarsko a Německo, které měly nebo nabídly lepší podmínky pro výstavbu a provoz těchto investičně i nákladově náročných podniků. Stačí si uvědomit, jak náročným procesem je u nás získat územní a stavební povolení. Také ceny energií a náklady na pracovníky jsou u nás vyšší, kromě Německa, než v ostatních státech bývalé východní Evropy. Přesto se postupně i u nás některé zmíněné překážky odstraňují a začíná se investovat. Zatím ne do výroby papírů, kde je hlavní surovinou sběrový papír, ale do výroby papíru, kde primární vlákno je vyrobené ze dřeva. Možná se dočkáme i nového papírenského stroje, jehož výroba bude založena na spotřebě sběrového papíru.

Foto: Jaroslav Tymich archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ