Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Bude Smart Písek brzy využívat chytrou technologii likvidace čistírenského kalu a biomasy?

| autor: Hana Tomášková0

Bude Smart Písek brzy využívat chytrou technologii likvidace čistírenského kalu a biomasy?

Chytrý Písek jako čisté, bezpečné, otevřené a moderní město

Koncept Smart Písek umožňuje občanům města profitovat ze zavádění moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a prolínají napříč jednotlivými obory jako je doprava, energetika, životní prostředí a další.Také v oblasti využití kalů a biomasy plánuje Písek inovativní projekt, kdy by jako první město v České republice využívalo stanici energetického využití kalu a biomasy.

Město Písek produkuje cca 3 500 tun kalů ročně,“ konstatuje Eva Vanžurová, starostka města Písek, „Jedná se o kal, který již prošel kalo lisem, tedy je maximálně zbaven přebytečné vody. Takovýto kal odváží společnost ČEVAK z města Písku na mezideponii mimo území města a tyto kaly se poté používají jako materiál pro rekultivace. Ve městě Protivín se produkuje cca 1 500–1700 tun kalu, který je rovněž odvážen na stejnou mezideponii. Dále z města Mirovice je odvážen tekutý kal (nemají zde kalo lis) a tento kal se následně lisuje v čistírně odpadních vod v Písku. V současné době platí města cca 500,- Kč za  tunu kalů a je to cena bez dopravy. Dle našich zkušeností je v dnešní době největší překážkou likvidace čistírenských kalů vysoká cena za skládkování a legislativou velmi ztížená aplikace do zemědělství.“

Způsob konečné likvidace kalu ovlivňuje výši provozních nákladů. V rámci efektivního ekonomického odpadového hospodářství je třeba zvážit různé technologie nakládání s kaly s přihlédnutím ke konkrétním možnostem daného města nebo obce. Počáteční investici částečně pokryje státní podpora a nižší ceny za následné zajištění provozu.

Problém s kalem bude v budoucnu silně narůstat. Předpokládá se navýšení ceny na troj až čtyřnásobek,“ uvádí Eva Vanžurová, „Ideální by bylo řešit kalovou koncovku přímo v místě vzniku. Ve městě Písku by to bylo připravované zařízení na spalování kalů a tím by město nebylo závislé na dalších subjektech, které v kalové koncovce v současné době působí.“

Písek se chce vydat cestou Smart technologie, která bezpečně a dlouhodobě zajistí využívání čistírenských kalů a biomasy pro výrobu tepla a elektrické energie. Město má v plánu realizovat stavbu Stanice energetického využití kalu a biomasy ČOV Písek.

Čistírenské kaly z ČOV Písek jsou v současné době likvidovány skládkováním na skládce v Údraži,“ upozorňuje Eva Vanžurová, „Během provozování ČOV Písek jsme žádné problémy s kaly neměli a nebylo nutné tuto otázku řešit. V roce 2017 se však město Písek z ekonomických důvodů rozhodlo modernizovat kalovou koncovku na ČOV spočívající v osazení nového technologického zařízení pro energetické využití strojně odvodněných kalů z provozu ČOV Písek. Jedná se o novou stavbu s využitím semimobilní kontejnerové technologie. V zařízení bude likvidováno 3580 až 3900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 -700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Výstupem ze zařízení budou popeloviny s vysokým obsahem fosforu, draslíku, dusíku a dalších látek, vhodných k přimíchávání do fosfátových substrátů.“

Součástí stavby bude dopravní cesta od vzniku kalu – stávající pásové lisy, akumulační zásobník kalu a napojení na pásové sušící zařízení. Usušený kal pak bude spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie.

Mělo by se jednat se o první realizaci této technologie v rámci ČR. „Akce je projekčně připravena s rozpočtovými náklady 48 milionů korun včetně DPH,“ informuje Eva Vanžurová, „Město Písek v letošním roce žádalo o dotaci ze Státního fondu Životního prostředí jako pilotní projekt na energetické využití kalů, bohužel neúspěšně. V současné době zvažujeme nové podání žádosti o dotaci Operačního programu životního prostředí v rámci SFŽP, konkrétně do  126. výzvy: Třídění a recyklace odpadů.“

V případě přiznání dotace z tohoto programu bude projekt realizován v roce 2020. Pokud by se tento způsob likvidace kalu v Písku osvědčil, Ministerstvo životního prostředí ČR bude podporovat jeho používání také v dalších městech.

Foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.