Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Audit potvrdil, že Kraj Vysočina i jeho příspěvkové organizace dobře hospodaří s energií

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Kraj Vysočina0

elektrina6.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Počátkem října 2021 provedla akreditovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS 2. dozorový audit Kraje Vysočina a vybraných příspěvkových organizací kraje. Dozorový audit byl proveden již podle novely normy ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií.

Auditoři posuzovali celkové nastavení a funkčnost systému a ve svých závěrech zhodnotili velmi kladně úroveň a progres ve zlepšování zavedeného systému managementu hospodaření s energií u kraje i jeho organizací. Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace mají ve správě téměř 800 budov.

Předmětem posuzování byly náležitosti stanovené normou, jakou jsou např.: odpovědnost vedení, existence postupů pro snižování energetické náročnosti a jejich efektivnost, existence energetické politiky, úroveň systému managementu a jeho uplatňování v praxi, dodržování právních předpisů a dalších požadavků, procesní řešení nápravných opatření či zavedení vnitřního kontrolního mechanismu. Ověřování probíhalo jak na konkrétních dokumentech či software,  tak i přímo na místě u vybraných příspěvkových organizací kraje v terénu.

„Kraj v roce 2019 získal poprvé tento certifikát a dozorový audit potvrdil, že nastavené procesy probíhají správně.  Udělený certifikát nás zavazuje k dalšímu zlepšování a hledání potenciálu úspor v této oblasti. Potěšilo mě, že došlo k obhájení certifikátu a zároveň, že ze strany auditorů byl kladně hodnocen zavedený systém EnM včetně existujícího sledování spotřeb v budovách ve vlastnictví kraje,“ zhodnotil průběh auditu člen rady kraje pro oblast majetku Karel Janoušek.

„Hodnoceny byly i projekty a jednotlivá opatření, kterými se nám daří nemalým dílem snižovat spotřeby energií na krajském majetku a to za současného využití investičních prostředků EU a to jak v oblasti zateplování objektů či výstavby nových objektů v pasivním energetické standartu podpořených z Operačního programu Životní prostředí,“ dodala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.

Platnost současného certifikátu vyprší v roce 2022. Pro získání nového certifikátu  budeme muset za rok opět prokázat splnění vyžadovaných kritérií normy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT