Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Anketa: Měla by obec převést odpovídající výši nákladů na odpadové hospodářství na občana?

| autor: Hana Tomášková3

kontejnery_nove (2)
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

V České republice je obvyklou praxí, že poplatky vybrané od občanů na svoz a likvidaci odpadu nepokryjí skutečné náklady a obce na systém odpadového hospodářství doplácí. V řadě jiných zemí je však uzákoněno, že občané se musí podílet plnou měrou na financování svých odpadů.

Zajímalo nás, co si o tématu myslí odborní pracovníci, kteří se problematikou odpadů zabývají. Položili jsme jim proto otázku: Měla by obec převést odpovídající výši nákladů na odpadové hospodářství na občana?

Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR:

Tato otázka se v rámci problematiky odpadového hospodářství řeší už několik let, nicméně stále se zachovává současný stav. Zatím co některé státy EU mnoho let přenáší veškeré náklady na likvidaci odpadů na občany, u nás stále přetrvává historické nastavení, kdy obce – dobrovolně, nesou část nákladů na svých bedrech.

Dle mého názoru je nutné si uvědomit, že pravidlo „znečišťovatel platí“, na jehož principu funguje nejen odpadové hospodářství, ale celá oblast životního prostředí, má svůj důvod. Stejně jako v případě produkce odpadních vod i množství produkovaných odpadů závisí jen a pouze na rozhodnutí každého z nás. Nikdo za mě nerozhodne o tom, zda budu používat balenou vodu, kupovat nadměrné množství potravin, které pak nespotřebuji a vyhodím a jiné. Čím více tedy produkuji, tím více bych měl zaplatit, a naopak.

Občané by si měli uvědomit, že neplatí obci jakýsi povinný poplatek, ale platí jí za službu, kterou jim obec poskytuje. Zatím co za elektřinu, vodu a další služby platím bez větších diskuzí stanovenou cenu, u odpadů mají lidé pocit, že jejich odpad je problémem obce a ta by se o něj měla postarat.

Je však důležité vysvětlovat, že čím více finančních prostředků musí obec vložit do odpadového hospodářství k dorovnání nákladů na odpadové hospodářství, tím méně může investovat do jiných možná i více potřebných oblastí života v obci - např. rekonstrukce či výstavba komunikací, úprava veřejného osvětlení, vybavení škol a školek atp. Primární je tedy si uvědomit, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne a pokud už ho vyprodukuji, měl bych za jeho likvidaci zaplatit odpovídající částku.

Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka Komise životního prostředí a energetiky Svazu měst a obcí ČR:

Já jsem pro vyrovnaný rozpočet odpadového hospodářství obce. Tak, aby si občané zaplatili své odpady. Jinak si této služby vážit nikdy nebudou a nebudou ani usilovat o předcházení odpadů.

Dnes to berou jako povinnost starosty – obce, který se má o jejich binec postarat a pokud možno za nic. Často slýchám od nerudných lidí "Platím si odpady, tak se starejte, ať mi to nesmrdí a popelnice nepřetéká! Od toho jste zde!" Jsem už na tohle alergická, protože neustále vysvětlujeme, že si platí většinou na obcích jen zlomek a zbytek doplácí obecní kasa. A pokud si budou muset zaplatit vše, tak se teprve nebudou stačit divit.

Starostové obcí, když se jich ptám, tak by to taky uvítali. Bylo by to uzákoněno, tak jako stočné a vodné. Tam taky nikdo nediskutuje. A odpadlo by licitování u vedení obcí, jestli zvednout o padesátikorunu nebo stovku za rok.

Odpadlo by i uplácení voličů předvolebními sliby "Odpady zdarma", což je kapitola sama pro sebe. Ovšem dělá to zle v regionu, protože hned občané platící poplatky poukazují, že jinde to jde zdarma. A zase vysvětlujete, že zdarma ani kuře nehrabe...

Obce by nejspíš problém neměly, ale města ano. Tam jim odpad dováží a tvoří lidé odjinud, pracující v tom konkrétním městě. Chápu, že pak nechtějí přenést vše na své občany, protože by byl poplatek příliš vysoký. Zde je na místě nějaké zastropování nebo procentní variabilita přenosu na občany.

Martin Groh, obchodní ředitel JRK Česká republika s.r.o.:

Ano, je to rozhodně fér v případě, že ale občanovi dáme nástroje a možnosti, jak mít tyto náklady pod kontrolou a snižovat si je.

Podle mého soudu není správná cesta kapitačního poplatku, který město navýší na úroveň aktuálních nákladů a postupně jej zvyšuje, adekvátně s růstem nákladů na SKO. Správná strategie je přesně opačná, tedy zavedení všech nástrojů, jak náklady na odpady snižovat, dát obyvatelům funkční nástroje ke třídění, tedy snižování drahého směsného komunálního odpadu, a zavedení spravedlivého poplatku podle reálné produkce nebo jeho lehčí verzi na kapacitu nádob.

Milan Havel, Arnika – program Toxické látky a odpady:

Osobně považuji za hlavní problém to, že odpady řeší každá obec sama. To, že je skutečný důvod, proč máme o 70 kg/ob/rok vyšší produkci zbytkových komunálních odpadů, než je průměr EU.

Pokud jde o poplatky, v řadě zemí to tak mají. Osobně to považuji, a řada starostů, se kterými jsem mluvil také, za určitou prevenci populismu. Také by to pravděpodobně vyvolalo větší tlak na obce, aby se tématem odpadů zastupitelé více zabývali.

Na druhou stranu bych klidně ponechal na rozhodnutí obce, zda dá občanům slevu – mělo by to jako sleva být vyjádřeno. Starostka jedné malé obce mi jednou řekla, že to je skoro to jediné, co mohou místním lidem nabídnout.

Komentáře

  1. Krásný článek, se kterým určitě souhlasím. Domnívám se, že pokud by si občan hradil skutečně náklady, byla by to konečně trochu páka pro nás co by úředníky. U nás v obci probíhá osvěta dost často formou článků v obecním měsíčníku, nicméně za ty roky se podařilo přesvědčit opravdu jen hrstku občanů o tom, že správným tříděním není prakticky co do "popelnice" házet a těch pár si buď dobrovolně zmenšili nádobu, kterou u nás velikostně přidělujeme na počet členů v domácnosti nebo zmenšili frekvenci svozu. Na malých úřadech je opravdu málo prostoru na to, abychom se mohli problematice komunálního odpadu věnovat.. spíš se ještě setkáváme s nevolí hradit poplatky, zejména u chatařů, kteří odpad platí ještě v místě trvalého pobytu, a to i přesto, že je stále držíme na spodní hranici a všem umožňujeme účast na "objemných svozech", vhazovat bioodpad do přistavených kontejnerů, apod. Osvěta kolem odpadů se tak pro nás stává spíš ztrátou času, který je potřeba věnovat i další neméně důležité agendě. Za mě je problém odpad ve městě... Například já bydlím v panelovém domě a tam si popravdě nedokáži představit, jak by se toto řešilo. Naše rodina třídí opravdu poctivě (zřejmě díky mému zaměstnání :D ), takže "s košem" (SKO) prakticky nechodíme, ale někteří sousedé se tříděním "netrápí" a jak pak určit výši poplatku (??!) Těžko. Máme 2x - 1100 l kontejner na 32 bytů.. jedině skutečnou cenu za svoz odpadu u obou kontejnerů rozpočítat na jednotlivé byty. Což sice není spravedlivé, ale jiné řešení mne opravdu nenapadá...

  2. Považuji za spravedlivé, aby občané hradili v poplatku skutečné provozní náklady systému. Ale jen provozní náklady, nikoliv investice na rozvoj systému. Budování chodníků a osvětlení také nemají zvlášť zpoplatněné. V případě, že občan hradí poplatek dle zvážené popelnice se SKO, neodráží se v tom, jak zatěžuje systém sběru a zpracování ostatních, tedy separovaných odpadů, jak využívá sběrný dvůr, kompostárnu, odpadkové koše atd. Výše poplatků by se tedy měla odvíjet od množství všech odpadů, které domácnost vyprodukuje (SKO + ostatní). Ani v případě vážení, nebo platby podle velikosti nádoby to skutečné zatížení systému konkrétním občanem neodráží. Cestu ukazují některé sofistikované software aplikace. Ačkoliv v tom vždy zůstane jistá míra solidarity, lze občany formou slev motivovat, aby produkovali co nejméně všech odpadů (nejen SKO). Velmi cenné jsou tzv. "příklady dobré praxe" publikované ARNIKOU, nicméně aby si občané mohli porovnat jak si vedení jejich obce vede v této oblasti v porovnání s ostatními měly by být povinně zveřejňované přepočty produkce odpadů v kg na obyvatele a rok a výše doplatku obce na odpadové hospodářství rovněž v přepočtu Kč na obyvatele a rok. Potom by se možná občané více zajímali a ptali proč to někde jde a někde nejde.

  3. Jsem vlastníkem jediné chaty v obci s možností v ní pobývat jen v letních měsících,(v zimě se nedá), přesto musím platit za společný kontejner pro směsný odpad plnou částku 800kč,jako trvale bydlící občané v této obci.Kontejner je společný jen pro další chataře, kteří jsou dál mimo obec,ti platí jen 400kč s tím že tam popelnice není, používají však stejný kontejner jako já !Za odpad platím i v trvalém bydlišti stejně,jak na chatě!!

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert