Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. lednu 2023

| zdroj: MZe ČR0

voda010.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 3. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (8 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (45 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (24 %) se mírně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (70 %), u 16 % vrtů byl zaznamenán vzestup a pouze u 2 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 3. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (18 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se mírně snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (19 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (63 %), ale u 10 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení a u 5 % pramenů zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly celkově setrvalé nebo mírně kolísaly s převládající klesající tendencí. Na začátku týdne byl krátce překročen 1. SPA na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky udržovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 55 do 175 % Qm, v povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Bečvy, Odry a Moravy byly ojediněle 2 až 5násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v celé republice nezměnila, vodnosti na úrovni hydrologického sucha nebyly ve sledovaných hlásných profilech zaznamenány.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 47–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy