Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červnu 2022

| zdroj: MZe ČR0

voda_zdroje.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 24. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. U 5 % vrtů hladina klesala výrazněji a naopak u 6 % výrazněji rostla. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (42 %) a s normální hladinou (35 %) se snížil. Podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 24. týdnu celkově mimořádně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (48 %) se zvýšil. Podíl pramenů s normální vydatností (26 %) se snížil a podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se nezměnil.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé s převážně klesající tendencí, hladiny menších toků zasažených intenzivními přeháňkami
a bouřkami kolísaly. V porovnání s dlouhodobými červnovými normály byly průtoky i nadále převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné, v rozmezí od 20 do 70 % Qm. Jen ojediněle byly průtoky průměrné až mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršila. Nejvíce hlásných profilů s průtoky pod hranicí sucha se vyskytuje v povodí dolního Labe a Ohře (2/3 profilů) a Vltavy (1/3 profilů).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z
80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema