Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuálně o odpadových zákonech

| autor: Hana Tomášková0

Aktuálně o odpadových zákonech

Česko musí zakomponovat odpadovou legislativu EU do svého práva do 5. července 2020. Nový zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a změnový zákon by měly vstoupit v účinnost v lednu 2021.

Separace kuchyňských olejů od 1. ledna 2020

Štěpán Jakl zdůraznil mimo jiné povinnost obcí, kterou budou muset plnit již od 1. ledna 2020, a tou je zajištění separace kuchyňských olejů. V současnosti tyto odpady ve většině obcí končí v kanalizaci, kde způsobují zbytečné škody. Použité jedlé oleje jsou přitom cennou surovinou.

Obce budou moci tuto novou povinnost zajistit například ve sběrných dvorech, případně rozmístěním separačních nádob určených výhradně pro jedlé oleje. V mnoha obcích již občané tuto možnost mají. Nádoby jsou k dispozici většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad. Lidé by měli použité oleje umístit do uzavíratelné PET lahve a vložit do sběrné nádoby, případně olej donést do sběrného dvora

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a recyklační cíle

To je ta nejhorší věc, co dostáváme na skládky a zároveň jediná věc, která nám pomůže splnit recyklační cíle,“ říká o biologicky rozložitelném komunálním odpadu Štěpán Jakl. Od 1. dubna tohoto roku mají obce povinnost zajistit sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu celoročně.

Recyklační cíle - Směrnice o odpadech (Balíček k oběhovému hospodářství  EU směrnice o odpadech) 

Směrnice o odpadech stanovuje jako prioritu primární třídění a sběr složek komunálních odpadů.

Cíl pro recyklaci komunálních odpadů (recyklační cíle):


2025:         55%
2030:         60%
2035:         65%

Skládkování a výše skládkovacího poplatku

Co je důležité, že směrnice jednoznačně říká, že v roce 2030 nemají chodit na skládky žádné využitelné zdroje . Odpad, který má nějakou výhřevnost, nesmí na skládky od roku 2030,“ říká Štěpán Jakl k dalšímu skládkování odpadu.

Jednou z nejsledovanějších změn je výše tzv. skládkovacího poplatku.Poplatek za skládkování se od roku 2009 neměnil. Podle stávajícího platného zákona o odpadech č.185/ 2001 má hodnotu 500 Kč/t. Poplatek za nebezpečný odpad bude naopak snížen na 2000 Kč.

Návrh poplatku za ukládání odpadů na skládky v ČR:

Skládkovací poplatek – sleva

Obec, která dosáhne stanovené úrovně vytřídění recyklovatelných složek odpadu, bude v následujícím roce platit za využitelný odpad jako za zbytkový.

Pokud bude obec chtít využít slevy, bude muset ohlásit produkci a nakládání s odpady, i pokud je podlimitní.

Do odděleně soustřeďovaných složek jsou primárně započítávány papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady. Jako základ je započítáván celý komunální odpad produkovaný obcí.

Vyhláška umožní započítávat další odpady a naopak ponížit základ například odečtem popelu.

Úroveň třídění:

Rok

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Min. podíl

třídění

35%

45%

55%

60%

65%

70%

70%

70%

75%


Úvodní foto: Petr Jarolímek

Ilustrační foto/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ