Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktualizujeme Národní program snižování emisí: Sledujete stav ovzduší v Česku? Zapojte se do debaty k dalšímu snižování jeho znečištění

| zdroj: MŽP ČR0

ovzdusi2.JPG
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Ministerstvo životního prostředí se chystá aktualizovat Národní program snižování emisí ČR. Ten určuje postup státu při snižování množství polutantů vypouštěných do ovzduší jako je oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (vyjma metanu) a prachové částice. Nyní se může široká veřejnost zapojit se svými podněty do přípravy aktualizace tohoto strategického dokumentu.

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR probíhá obvykle v pravidelných čtyřletých intervalech v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Aktualizace vždy staví na národní emisní projekci zpracovávané Českým hydrometeorologickým ústavem. Ta předvídá vývoj emisí některých znečišťujících látek v budoucnosti a porovnává jejich budoucí předpokládané množství s národními závazky ke snížení emisí uvedených látek, které má Česko podle evropské legislativy dosáhnout v letech 2025 a 2030.

Součástí návrhu aktualizace Národního programu snižování emisí ČR je mimo jiné analýza znečišťování i znečištění ovzduší, stávajících strategií dotýkajících se ochrany ovzduší i existujících programů podpory opatření, které vedou i ke zlepšování kvality ovzduší.

Ze zmíněné prognózy zpracované v roce 2023 vyplývá, že veškeré národní závazky ke snížení emisí budou v roce 2025 i v roce 2030 splněny bez nutnosti stanovení dodatečných snižujících opatření. Zvýšenou pozornost ale bude třeba věnovat emisím amoniaku, znečišťující látce pocházející z naprosté většiny ze sektoru zemědělství. Jejich projektované budoucí množství se totiž takřka rovná výši národního emisního závazku.

Jak zaslat podnět

Na domovské webové stránce ministerstva je umístěn odkaz na návrh aktualizace Národního programu snižování emisí. Nejdete zde i všechny předchozí verze tohoto dokumentu, včetně souvisejících usnesení Vlády ČR nebo např. průběžného vyhodnocení plnění opatření stanovených Národním programem snižování emisí ČR.

K návrhu aktualizace programu může odborná i laická veřejnost v termínu do 20. října 2023 na e-mailovou adresu npse@mzp.cz zasílat své podněty. Použít k tomu lze formulář na odkazu. Předem upozorňujeme, že náměty nebudou vypořádány jednotlivě. Souhrn všech obdržených příspěvků a okomentovaný výsledek veřejné konzultace bude současně s výsledným návrhem dokumentu zveřejněn na webových stránkách MŽP.

Formulář pro podání námětů a odkaz na NPSE

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert