Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

15. ročník soutěže v třídění odpadů "My už třídit umíme!" zná své vítěze

| zdroj: Plzeňský kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Plzeňský kraj

Nejlepšími třídiči jsou v Plzeňském kraji obyvatelé Srní, Černíkova a Železné Rudy. Vyplývá to z výsledků 15. ročníku krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My už třídit umíme!“, kterou organizuje již tradičně Plzeňský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst proběhlo tentokrát v historických prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích ve čtvrtek 3. září 2020.

"Objekty v majetku Plzeňského kraje volíme pro slavnostní ceremoniál významné soutěže měst a obcí Plzeňského kraje již druhým rokem záměrně. Po loňském vyhlášení v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku chceme nejen veřejnosti připomenout, že odkazem pro budoucí generace by neměly být jen odpady, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem," říká Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí. V předchozích letech proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže v klášterech Plzeňského kraje - v Plasích, v Kladrubech, Chotěšově, Galerii a hradě Klenová.

Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

Stejně jako v loňském roce, byly i letos do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2019 zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost EKO-KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo celkem 489 obcí a měst kraje. Již třetím rokem jsou obce rozděleny z původních dvou kategorií do tří, a to podle velikostních skupin.

V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1 001 obyvatel. Rozdělení obcí do třech kategorií lépe kopíruje velikostní strukturu obcí Plzeňského kraje, ve kterém je výrazná převaha opravdu malých obcí.

V letošním roce bylo poprvé vybráno pouze 5 finalistů z každé kategorie, a to z pochopitelných důvodů.

"Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období - v tomto případě za celý rok 2019. Vypadá to, že zvýšení počtu kategorií obcí se osvědčilo, do finálové patnáctky se dostaly i jiné obce než v minulých letech," upřesnila a zhodnotila pravidla soutěže Hanka Szmitková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. Obec získává výsledné body, jenž jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí hodnocených obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 5 nejlepších obcí v každé ze tří uvedených kategorií, do finále soutěže se tedy dostalo celkem 15 obcí, ty byly pozvány i na slavnostní vyhlášení do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

Oceněné obce převzaly z rukou radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a. s., diplomy za svá umístění, dárkové předměty a květiny. První tři obce v každé kategorii pak ještě navíc jako novinku soutěže obdržely z rukou radní Plzeňského kraje speciální cenu kraje – bezplatné ekologické odstranění nežádoucích porostů na veřejných plochách v obci, a to od 350 do 700 m2.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „MY UŽ TŘÍDIT UMÍME!“

OBCE DO 300 OBYVATEL

 1. místo obec Srní Odstranění nežádoucích porostů v rozsahu 350 m2
 2. místo obec Modrava
 3. místo obec Olbramov

  1. Obec Čilá
    5. Obec Němčovice

OBCE OD 301 DO 1 000 OBYVATEL

 1. místo obec Černíkov Odstranění nežádoucích porostů v rozsahu 350 m2
 2. místo obec Úněšov
 3. místo obec Babylon

  1. Obec Erpužice
    5. Obec Úlice

OBCE NAD 1 001 OBYVATEL

 1. místo obec Železná Ruda Odstranění nežádoucích porostů v rozsahu 350 m2
 2. místo obec Hromnice
 3. místo obec Starý Plzenec

  1. Město Štěnovice
    5. Obec Zahořany

Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouhodobě na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před patnácti lety, kdy vlastní krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu, v roce 2019 to bylo již 51,7 kilogramu. Kraj je tak na celorepublikovém průměru.

V roce 2019 byl Plzeňský kraj nejlepší ve výtěžnosti směsného (barevného) skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na 7. místě v rámci všech krajů v ČR. Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 20,1 kg papíru, 16,1 kg plastů, 15,3 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé velmi dobře motivováni své odpady třídit. A právě to je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards