Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Žluté popelnice lze využít ke zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství

| zdroj: Via Alta a.s.0

Žluté popelnice lze využít ke zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství

V souvislosti s novým balíčkem cílů oběhového hospodářství budou stanoveny vysoké cíle recyklace, návrh novely zákona o obalech počítá s cílem recyklace železných obalů od roku 2021 ve výši 55 %, pro hliníkové obaly 35 % od roku 2025. Zdaleka ne všechny odděleně sebrané odpady od občanů jsou však ekonomicky zhodnotitelné, což se týká zejména plastů. Je třeba vyhovět zákonným povinnostem a zároveň zajistit ekonomickou udržitelnost systému.

Mezinárodní praxe ve sběru recyklovatelných složek odpadů (tzv. suché frakce která neobsahuje biologicky rozložitelné složky) ukazuje, že jednotlivé odpadní toky (papír, plast, kovy, sklo atd.) mohou být sbírány částečně sdruženě nebo dokonce v jediném směsném toku. V takovém případě jsou do speciálních sběrných nádob společně shromažďovány papír, plasty, kovové materiály a další využitelné složky. I jednotlivé toky sebrané odděleně, jako např. plasty, kovové odpady atd. musí být následně dotříděny, aby z nich byly odděleny znehodnocující složky. Zavedení odděleného sběru nového odpadního toku, např. kovů, využitím samostatných sběrných nádob znamená další investice, větší zábor pozemků, nároky na prostor potřebný pro vybudování dotříďovací linky atd.

Využití stávajícího funkčního systému odděleného sběru a dotřiďování plastů k jejich rozšíření o sběr (obalových) kovů se podle našich zkušeností proto jeví jako ekonomicky i provozně nejúčelnější a významně zlepšuje ekonomickou bilanci celého systému.

Stávající sběrný systém plastů nevyžaduje zásadní změny, jen distribuci informací o změně k občanům, doplnění informačních štítků na žlutých popelnicích a případnou změnu frekvence svozu. Protože toto řešení je zaměřené na provozované linky, je vždy navrhovaná úprava technologie dána stávající technologií a dispozicí provozní budovy, areálu. Úprava je projektována tak, aby ji bylo možné instalovat za provozu linky jen s minimálním omezením a minimálními stavebními úpravami.

Optimalizace stávající linky nemusí skončit jen u separace kovů, může se zaměřit i na další intenzifikační opatření. Může jít o takovou úpravu linky, která zajistí rozdružení obalů a separaci plastových folií na vstupu do technologie, nebo magnetickou a elektrostatickou separaci kovů se zachováním manuálního dotřídění plastů. Stávající zařízení mohou být intenzifikována.

Úpravu linky dodáváme kompletně včetně projektu, veškerých potřebných měření, zkoušek a testů, výroby, dodávky, instalace a zaškolení obsluhy a poskytujeme servis.  V případě potřeby vyvineme, zkonstruujeme a vyrobíme vlastní zařízení ve vlastních výrobních prostorách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ