Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zlatý erb: města a obce mohou soutěžit o nejlepší webové stránky a elektronické služby

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Zlatý erb, SMO ČR0

Soutěžícími jsou města, městské části a obce ČR. Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky a elektronické služby měst, městských částí, obcí a v celostátním kole, v ceně ministra pro místní rozvoj, i krajů České republiky. V krajském kole hlavního města Prahy se hodnotí městské části. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.

Ceny jsou udělovány v krajských kolech ve třech kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze – portál hl. m. Prahy www.praha.eu a webové stránky městských částí pověřených výkonem přenesené státní správy v rozsahu obce s rozšířenou působností, tj. MČ Praha 1–22

b) nejlepší webové stránky obce včetně městysů, městských částí statutárních měst, v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí

c) nejlepší elektronická služba a projekty Smart City

Ceny jsou udělovány v celostátním kole ve čtyřech kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města – vítězové krajských kol

b) nejlepší webové stránky obce – vítězové krajských kol

c) nejlepší elektronická služba a projekty Smart city – vítězové krajských kol

d) Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci

Soutěž nabízí přínosy pro všechny zúčastněné:

  • Zdarma získáte analýzu, zda webové stránky vyhovují všem požadavkům
  • Seznámíte se současnými trendy v oblasti tvorby webových stránek
  • Objektivní srovnání se sousedními obcemi a městy
  • Příklady dobré praxe mohou přinést nové nápady a nové zkušenosti
  • Setkání s kolegy u příležitosti vyhlášení výsledků dodá inspiraci a potřebný impulz do další práce

Uzávěrka příjmu přihlášek:

31. 1. 2020, 14.00 hod., u Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci uzávěrka přihlášek 28. 2. 2020 14.00.

Zahájení krajských kol: 3. 2. 2020 (hlasování krajských porot do 24. 2. 2020)

Zahájení celostátního kola: 2. 3. 2020 (hlasování celostátní poroty do 31. 3. 2020)

V průběhu února a března proběhnou slavnostní ceremoniály vyhlášení výsledků krajských kol a soutěž vrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS v Hradci Králové 20. 4. 2020.

Propozice soutěže najdete zde.

Foto: ilustrační/ Flickr

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ