Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

ZEVO plní zásadní roli pro město

| zdroj: PSAS0

ZEVO plní zásadní roli pro město
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Zbývající linky podstoupí renovaci do roku 2022 v rámci projektu GOLEM (Generální Obnova Linek a Ekologizace Malešice). V současné době ovlivněné pandemií koronaviru má ZEVO Malešice zásadní význam pro chod metropole a zajištění svozu odpadu s jeho následným energetickým využitím.

„Od počátku našeho působení pracujeme na tom, aby vzduch, který Pražané dýchají, byl čistější. V tom nám pomáhá i rekonstrukce kotlů ve Spalovně v Malešicích. Nové spalovací linky jsou teď mnohem spolehlivější a mají výrazně ekologičtější parametry, jak prokázal roční zkušební provoz první linky – „Mikuláše“ – a několikatýdenní provoz druhého kotle „Jonáše“. Mám navíc radost, že celá zakázka byla do končena v řádném termínu,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček a dodává: „V našem ZEVO končí drtivá většina směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území Prahy a my tak máme jistotu, že v této komplikované době dochází k jeho hygienizaci, a to díky spalování a energetickému využití.

Revitalizace druhé spalovací linky začala loni na jaře a po 10 měsících se linka vrátila do ostrého provozu. Spalováním odpadu vzniká pára, která pohání turbogenerátor na výrobu elektřiny a tepla. Postupná rekonstrukce všech čtyř spalovacích linek přitom probíhá za provozu ostatních linek.

„Je to komplikovaná a koordinačně náročná práce, ale už nyní máme pozitivní výsledky. ZEVO Malešice s doposud dvěma obnovenými linkami produkuje o 30 procent méně oxidů dusíku a o 40 procent méně oxidu uhelnatého v porovnání s emisemi vytvářenými před rekonstrukcí“, sdělil generální ředitel a předseda představenstva společnosti Pražské služby Patrik Roman a dodal: „Pražské ZEVO je klíčové zařízení pro metropoli a její odpadové hospodářství, takže klademe vysoké nároky jak na kvalitu provedení rekonstrukce, tak i na provozní a ekologické hodnoty obnovených linek. Spalování odpadů, spojené s energetickým využitím, se jeví jako nejlepší způsob nakládání s odpadem během pandemie, jakou tu dnes máme. Dostatečně vysoké teploty v kotlích ZEVO zásadně přispívají v boji proti virům.

Odpadové hospodářství vyspělých zemí je založeno na principech minimalizace vzniku odpadu, jeho materiálovém a energetickým využití a až v poslední řadě na skládkování nevyužitelného zbytku. Společnost Pražské služby provozuje na území Prahy svá recyklační zařízení a takzvanou termickou koncovku v Malešicích.

„Snažíme se prosazovat principy cirkulární ekonomiky do chodu města. Nemá smysl odpad zavést na skládku a jen tak jej zahrabat do země. Odpad se musí vytřídit, znovu použít to, co se dá znovu použít a zbytek alespoň využít pro tvorbu tepla. Tepelné využití odpadu v pražském ZEVO je díky probíhající rekonstrukci podstatně ekologičtější. Vedle snížení emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého se díky použití modernější a účinnější technologie odstraňování prachových částic podařilo prakticky k nule snížit i emise tuhých znečišťujících látek. Z toho mám opravdu radost,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Při zahájení obnovy bylo zařízení ZEVO Malešice, jehož původní koncepce sahá až do druhé poloviny 80. let, více než 20 let v provozu, některé komponenty byly náročným provozem opotřebované, a navíc i technologicky zastaralé. Nároky a s tím spojené náklady na údržbu a provoz stály za rozhodnutím společnosti pro rekonstrukci.

„Projekt GOLEM byl kvalitně připraven a je i kvalitně řízen. Plníme stanovený harmonogram a držíme celkový původní rozpočet projektu. Můj tým je již sehraný a během přestavby linek a jejich uvádění do provozu ze sebe vydává maximum, jak dokazuje úspěšné najetí i druhé zmodernizované linky. První linka nás během vlastní stavby i během najíždění a ročního provozu hodně naučila, a to jsme zužitkovali na druhé lince v pořadí. V tomto procesu hodláme i nadále pokračovat. Zbývající dvě linky budou pro nás ještě výzvou, protože na rozdíl od zatím obnovených dvou krajních linek budou práce nyní pokračovat ve vnitřní sekci výrobního bloku, což je z demontážního a montážního hlediska podstatně obtížnější. Máme však silnou motivaci, neboť provozní parametry obnovených linek jak po výkonové, tak i po emisní stránce nás velmi příjemně překvapily,“ říká ředitel ZEVO Malešice a člen představenstva Pražských služeb Aleš Bláha a dodal:

„Rekonstrukce za provozu spalovny pokračuje dále a zatím bez významných omezení – navzdory koronavirové pandemii. Přijali jsme řadu opatření, aby služba pro město plynule pokračovala za dosavadní efektivity. Všem zaměstnancům měříme u vstupu tělesnou teplotu, zajistili jsme jim dostatek ochranných pomůcek a směnný provoz jsme upravili tak, aby nedošlo k ohrožení chodu strategické spalovny.“

Rekonstrukční práce budou pokračovat v souladu s harmonogramem, přestože se termínový tlak na zprovoznění druhé až čtvrté linky v pořadí po obnově o měsíc zvýšil. Projektový tým očekává podobně hladký průběh prací i na zbývajících dvou linkách.

„Po zprovoznění druhého rekonstruovaného kotle a prokázání garantovaných parametrů předáme od března 2020 do rekonstrukce třetí linku a tím bude výkon ZEVO ze 2/3 závislý na nové technologii. Pro obsluhu to bude znamenat poslední rok tzv. smíšeného provozu staré a nové technologie se všemi z toho plynoucímu důsledky. Nová technologie pro nás neznamená jen změnu týkající se ovládání linky, ale také nový plán údržby, který reflektuje výrazně delší provozní cykly provozu kotlů,“ dodává vedoucí projektu GOLEM a vedoucí odboru údržby a investic ZEVO Tomáš Žižka.

ZEVO Malešice je součástí akciové společnosti Pražské služby, kterou plně ovládá hlavní město Praha. Celková rekonstrukce čtyř spalovacích linek si vyžádá investici ve výši 2,8 miliardy Kč.

Foto: zdroj PSAS

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ