Reklama

16. 4. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková

Zatíží obce plánovaný zvyšující se poplatek za skládkování? Jak bude fungovat tzv. třídící sleva?

Návrh nového Zákona o odpadech přináší nový motivační prvek pro obce, tzv. třídící slevu. Při dosažení předem daného procentuálního cíle za oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů bude v následujícím období moci obec platit za za komunální odpad jako za zbytkový odpad.

Nechceme vytvářet zátěž pro obce,“ říká Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů MŽP, o novém Zákonu o odpadech. Při využití možností, které návrh nového zákona nabízí, se minimalizují dopady zvyšujícího se skládkovacího poplatku. Důraz je při tom kladen na práci s občany vedoucí ke zvýšení míry třídění odpadu.

Motivací pro obce bude nově zavedená, tzv. třídící sleva. To je sleva ze skládkovacího poplatku, na kterou bude mít obec nárok poté, co dosáhne daného procenta pro oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů.

 

Rok                  Minimální podíl
2019 35 %
2020 45 %
2021 55 %
2022 60 %
2023 65 %
2024 70 %
2025 70 %
2026 70 %
2027 75 %

 

Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů bude obec platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca. 500 Kč/t.

Jak by měla třídící sleva fungovat, ukazuje následující schéma. Pro výpočet třídící slevy bude rozhodující roční hlášení obcí o produkci odpadů.

 

Třídící sleva – schéma

(Rok 2020 – ohlašování v roce 2021)

Schéma třídící slevy.png

 

 

Výhody třídící slevy: 

  • Pro výpočet a uznání třídící slevy jsou použita finální uzavřená data
  • Výpočet a oficiální seznam je v kompetenci MŽP
  • Minimalizuje se možnost nekalých praktik ze strany povinných subjektů
  • Není možnost "reklamací" oprav, změn seznamu atd.
  • MŽP bude pracovat v samostatném modulu v informačním systému - optimálně v novém IS, proces se zautomatizuje
  • Je zajištěna ochrana obcí – nebude docházet k opravám (tzn. nebude docházet k problémům s doplácením poplatků atd.).

Nevýhoda:

  • Časové zpoždění od změny OH, časový posun

 

Foto: Ilustrační/ Pixabay

 


 

Přečtěte si také: Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru


 


 

Máte dotaz? Napište nám


 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI