Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zástupci Evropské komise a experti zemí V4 diskutovali o dopadech politiky soudržnosti na regionální rozvoj

| zdroj: MMR0

IMG-20240416-WA0000
zdroj: MMR

O budoucnosti politiky soudržnosti a o jejích dopadech na rozvoj regionů jednali ve dnech 15.–16. dubna 2024 na půdě Ministerstva pro místní rozvoj zástupci Generálních ředitelství Evropské komise spolu s experty ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky a dalších zainteresovaných států EU zodpovědnými za politiku soudržnosti.

„Vyjednávání prostředků a podoby podpory pro udržitelný rozvoj regionů a jejich konkurenceschopnosti pro roce 2028 se rozjelo naplno a je třeba vyzdvihnout zásadní úlohu politiky soudržnosti mezi ostatními evropskými nástroji, fondy a politikami. Zaměřili jsme se na specifické potřeby a výzvy regionů, výměnu zkušeností při sladění provádění regionální politiky a politiky soudržnosti a jak dále pracovat s nástroji pro jejich podporu i pro roce 2028, kdy by mělo začít další programové období evropských fondů,“ řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň, který jednání vedl.

První den setkání byl věnován diskuzím nad společnou deklarací obdobně smýšlejících států týkající se budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027, která bude projednána na ministerské úrovni v rámci setkání zástupců až 11 zemí EU v květnu 2024 v Praze. Deklarace je připravována jako vyústění šesti hlavních akcí českého předsednictví V4 v oblasti politiky soudržnosti, již si Česká republika vytkla jako jednu ze svých priorit svého symbolického předsednictví zemím tzv. Visegrádské čtyřky, které vrcholí na konci letošního června. Druhý den zasedání byl věnován výměně zkušeností s dopadem politiky soudržnosti na regionální rozvoj v zemích EU za přítomnosti zástupců Evropské komise.

České předsednictví V4 se věnuje mj. právě budoucímu směřování politiky soudržnosti EU. Důležitým prvkem aktuálně probíhajících debat jsou první zkušenosti s implementací nových požadavků, zejména s vazbou na zelenou tranzici. V oblasti regionálního rozvoje a územní dimenze jsou prioritami možnosti podpory strukturálně postižených a hospodářsky a sociálně slabých regionů se zaměřením na územně zacílené nástroje a jejich harmonizace s regionální politikou příslušných států.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert