Reklama

22. 5. 2019  |  Voda  |  Autor: redakce/ Petr Jarolímek

Zařízení na recyklaci šedých vod mohou využít školy, školky i veřejné budovy

Šedé vody jsou často neprávem opomíjeny, i když jejich použití znamená značné finanční úspory. Využívají se ke zpětnému získávání tepla, zahradnímu zavlažování i splachování toalet.

O recyklaci šedých vod, využití tepla z jejich ohřevu a o možnostech úspor nákladů hovořil na konferenci Management vody ve městech Karel Plotěný ze společnosti ASIO NEW, spol. s r.o..

Podle EN 12056 šedou vodou nazýváme splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč. Jedná se o vody, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod., tedy vody používané převážně na osobní hygienu.

Zařízení na recyklaci šedých vod nemusí být umístěno vždy v budově, může se nacházet i mimo budovu. Ekonomicky zajímavé instalace pro využití šedé vody jsou realizovány zejména v objektech s vyšší produkcí a potřebou použité vody – kolejích, hotelech, některých administrativních budovách, wellness, výukových centrech. 

Možnosti aplikací jsou obecně v rodinných domech, hotelech a penzionech, školách, školkách, veřejných budovách, wellness, balneoterapii, průmyslu, komerčních objektech, prádelenských provozech a dalších. Ekonomická návratnost je např. u výukových center 7 roků, u wellness 4-5 let. Platí pravidlo, že s možností použití vyčištěné vody ve větším množství doba návratnosti klesá, uvádí Karel Plotěný.

V dotačním titulu MŽP ČR Dešťovka figuruje možnost využívat i šedé vody. Avšak pokud by chtěl příjemce dotace šedé vody používat i k zalévání, legislativa navazující na dotační titul je nastavena komplikovaně. Když takovou vodou zalévám, většina úřadů to chápe jako vypouštění do vod podzemních a chce od zařízení na recyklaci šedé vody parametry jako pro vypouštění do vod podzemních. Požaduje i dva dvouhodinové slévané vzorky za rok, což je úplný nesmysl, který dotační titul ekonomicky znehodnotí. Dovedli jsme tuto záležitost ad absurdum. Z tohoto důvodu se využití šedých vod v domácnostech zatím často neuplatňuje,” říká Karel Plotěný.

as-gwaqualoop2_popis_web.jpgZdroj: asio.cz 

 

Řada domů vyžaduje tzv. ostrovní řešení. Jedná se o situace, kdy v místě není dostupná pitná voda anebo není možné odvádět odpadní vodu. V případě ostrovních systémů je snaha využít jak dešťové vody, tak šedé vody. 

Z hlediska ekonomického se jedná o specifickou situaci. Je potřeba maximálně hospodařit s množstvím vody, jelikož nejnákladnějším bývá odvážení odpadní vody. Proto je dobré množství této vody minimalizovat. 

Jednou z cest je využití a recyklace šedých vod, kdy dochází k výrazným finančním úsporám. Bez využití recyklace šedých vod dosahují platby za vyvážení odpadních vod pro čtyřčlenou rodinu cca 25 tisíc Kč ročně, s využítím recyklace činí tyto platby okolo 12 tisíc Kč ročně a ekonomický pohled se tak radikálně mění.

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Foto a zdroj: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

 

  

Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


  

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI