Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zahájení příjmu dotačních žádostí na vodohospodářské projekty se rychle blíží!

| autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.0

Zahájení příjmu dotačních žádostí na vodohospodářské projekty se rychle blíží!

K tomuto kroku došlo z důvodu vysoké poptávky po tomto druhu vodohospodářských projektů převážně z řady obcí a vyčerpání alokace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na tuto dotační výzvu bylo v roce 2019 uvolněno celkem 2,5 mld. korun a předpokládá se uspokojení potřeb min cca 130 obcí. Dotační výzva je kategorizována jako jednokolová soutěžní, ve které nebude rozhodovat datum podání žádosti, ale kvalita předkládaného projektu. Dotační výzva bude otevřena až do 31. 1. 2020 včetně.

Primárně je dotační výzva cílena na obce, města, dobrovolné svazky obcí a městské části hl. m. Prahy na celém území ČR bez rozdílu. Žadatelé o dotaci musí být vlastníci kanalizací a vodovodů, které jsou předmětem žádosti o dotaci, s tím, že tito vlastníci budou předmětný vodovod či kanalizaci sami následně provozovat. Mezi další oprávněné žadatele patří obchodní společnosti a zájmová sdružení ovládaná z více jak 50 % obcemi a městy, popř. jinými veřejnoprávními subjekty.

V rámci dotace můžete získat prostředky např. na:

  • Výstavbu kanalizace

  • Výstavbu, modernizaci a intenzifikaci ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren)

  • Výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody vč. přípojek k rodinným domům či bytovým jednotkám

  • Výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody

  • Výstavbu úpraven vody

  • Posílení akumulace pitné vody

Míra finanční podpory je stanovena ve výši až 63,75 %, maximálně však 50 mil. Kč na jeden projekt. Ačkoliv je financování dotační výzvy z národních zdrojů ČR, řídí se pravidly Operačního programu Životní prostředí (tedy pravidly strukturálních fondů).

V případě dalších dotazů nebo zájmu o prověření Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Foto: ilustrační/ Pixabay, Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert