Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Žádosti o dotace v kontextu současné situace

| autor: Hana Tomášková| zdroj: SFŽP0

Žádosti o dotace v kontextu současné situace

Nadlimitní čištění komunikací

Změna se týká výzvy číslo 10/2019 na nadlimitní čištění komunikací vyhlášené v Národním programu Životní prostředí. Příjem žádostí prodlužuje o tři měsíce do 30. června 2020.

Pilotní dotační výzva se zaměřuje na snížení prašnosti a zvýšení kvality ovzduší v oblastech zatížených zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel. Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a současně zaplatí monitoring, který bude sledovat vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Bližší informace o výzvě najdete zde.

Sanace svahových nestabilit

Dále se změna dotkne výzvy č. 143 na podporu sanací nestabilních svahů a výzvy č. 145 na preventivní protipovodňová opatření. Obě výzvy jsou otevřeny v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí se prodlužuje do 7. května 2020.

Výzva č. 143 podporuje projekty na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

Bližší informace o výzvě najdete zde.

Preventivní protipovodňová opatření

Výzva č. 145 podporuje zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu či budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic nebo budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Bližší informace o výzvě najdete zde.

Nová zelená úsporám, Dešťovka, Stromy

Pro žadatele a příjemce podpory z dotačních programů administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR je připraven souhrn aktuálních informací týkajících se provozu úřadu, komunikace s pracovníky Fondu a administrace žádostí.

Informace najdete zde:

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert