Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Žádosti o dotace v kontextu současné situace

| autor: Hana Tomášková| zdroj: SFŽP0

Žádosti o dotace v kontextu současné situace

Nadlimitní čištění komunikací

Změna se týká výzvy číslo 10/2019 na nadlimitní čištění komunikací vyhlášené v Národním programu Životní prostředí. Příjem žádostí prodlužuje o tři měsíce do 30. června 2020.

Pilotní dotační výzva se zaměřuje na snížení prašnosti a zvýšení kvality ovzduší v oblastech zatížených zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel. Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a současně zaplatí monitoring, který bude sledovat vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Bližší informace o výzvě najdete zde.

Sanace svahových nestabilit

Dále se změna dotkne výzvy č. 143 na podporu sanací nestabilních svahů a výzvy č. 145 na preventivní protipovodňová opatření. Obě výzvy jsou otevřeny v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí se prodlužuje do 7. května 2020.

Výzva č. 143 podporuje projekty na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

Bližší informace o výzvě najdete zde.

Preventivní protipovodňová opatření

Výzva č. 145 podporuje zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu či budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic nebo budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Bližší informace o výzvě najdete zde.

Nová zelená úsporám, Dešťovka, Stromy

Pro žadatele a příjemce podpory z dotačních programů administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR je připraven souhrn aktuálních informací týkajících se provozu úřadu, komunikace s pracovníky Fondu a administrace žádostí.

Informace najdete zde:

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy