Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Za havárii na řece Svatavě a úhyn téměř jednoho tisíce ryb pokuta 200 tisíc korun

| zdroj: ČIŽP0

Za havárii na řece Svatavě a úhyn téměř jednoho tisíce ryb pokuta 200 tisíc korun

Zjistili, že došlo při manipulaci se stavidlem jezu k vypuštění veškeré vody v nadjezí, k následnému uvolnění v něm naakumulovaném sedimentu do řeky Svatavy a k úhynu ryb. Za to, že firma poškodila významný krajinný prvek, nezabránila nadbytečnému úhynu živočichů a způsobila úhyn zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich prostředí, jí inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta je od 28. ledna 2020 pravomocná.  

„Firma při plánované odstávce energetické sítě nezajistila řádnou obsluhu malé vodní elektrárny Oloví v katastrální území Hory u Oloví na Sokolovsku. Následkem toho došlo k automatickému zvednutí stavidla a k vypuštění vody se sedimentem z nadjezí elektrárny. Tato manipulace zásadně narušila ekologicko-stabilizační funkci řeky Svatavy, která je významným krajinným prvkem. Následkem náhlého vypuštění došlo k úniku sedimentu, který v říjnu 2019 zahubil celkem 959 ryb, přičemž minimálně tři z nich byly ohrožené vranky obecné,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.  

Při úniku sedimentu došlo k uvolnění nerozpuštěných látek do vodního prostředí a ke snížení koncentrace kyslíku ve vodě. To zapříčinilo zalepení žaber ryb a jejich následné uhynutí. Konkrétně se jednalo o 739 pstruhů obecných, 217 lipanů podhorních, které patří mezi ohrožené druhy našich řek a minimálně tři vranky obecné, jež jsou zvláště chráněným druhem.  

ČIŽP posoudila závažnost tří sbíhajících se přestupků zákona na ochranu přírody a krajiny a uložila úhrnnou pokutu za přestupek, který vyhodnotila jako nejzávažnější, tzn. za úhyn zvláště chráněných živočichů.

Foto: zdroj ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert