Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vyplatí se energetický management?

| autor: Hana Tomášková0

Vyplatí se energetický management?

Konference Energetický management pro veřejnou správu pokračovala druhým dnem v Praze a zaměřila se na zavádění energetického managementu (EM) v českých městech.

Energetický management je nutný u všech projektů, které mají dopad do spotřeby

Energetický management musí zasahovat už do přípravy projektů. Provozní náklady se tvoří už v začátku projektu,“ upozorňuje Miroslav Šafařík, ředitel společnosti PORSENNA o.p.s. Nástroji energetického managementu jsou koordinace a spolupráce, důsledná příprava projektů a zajištění odborné pomoci a dohledu. „Nejdůležitější je spolupráce napříč odbory,“ zdůrazňuje Miroslav Šafařík.  

Co město získá zavedením energetického managementu?

Zkušenosti z Brna

O důvodech zavádění energetického managementu v Brně hovořil Martin Košťál, vedoucí oddělení motivačních programů města Brna. Brno tak získalo komplexní přehled o spotřebách a nákladech za energie. Má zajištěný přehled plnění legislativních povinností (PENBY, audity…). Zefektivnil se centrální nákup energií. Velký význam má přehled o aktuálním energetickém stavu budov.

Došlo k automatizaci přefakturace energií nájemníkům. Probíhá monitoring a vyhodnocování následných energeticky úsporných opatření. Město má dále možnost kontroly optimalizace distribučních sazeb či velikostí jističů.

Velmi významným faktorem je skutečnost, že energetický management je podmínkou poskytnutí dotací na opravy objektů (např. OPŽP).

Zkušenosti z Kraje Vysočina

O své zkušenosti se zaváděním energetického managementu a s certifikací ISO 50001 v Kraji Vysočina se podělil Petr Holý, vedoucí oddělení regionálního rozvoje Kraj Vysočina. Jako důvody a cíle zavádění energetického managementu uvádí ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie, optimalizaci absolutní spotřeby energií, zvyšování energetické účinnosti, prokazatelnou úspora výdajů díky systémovému přístupu, řízení spotřeby energií založené na měřitelnosti či snížení zátěže pro životní prostředí.

„Díky energetickému managementu roste spotřeba energie pomaleji, než by rostla bez něho.“

Výsledky práce energetického managementu

K výsledkům práce energetického managementu patří realizace komplexních projektů, správně provedená realizace, zajištěná ochrana proti přehřívání či zajištěné kvalitní vnitřní prostředí.

Budoucnost energetického managementu

  • Využití dostupných technologií

  • Vše, co lze automatizovat: monitoring, kontrola, fakturace

  • Vazba na digitalizaci energetiky

  • Vazba na e-government

  • Využití umělé inteligence = umožní věnovat se koncepční práci, koordinaci a plánování

Vyplatí se energetický management?

Vyplatí se tomu, kdo o něj stojí a dodržuje jeho pravidla. Tedy plánuje, realizuje, vyhodnocuje, zdokonaluje či využívá vhodné technologie vhodným způsobem,“ uzavírá Miroslav Šafařík.

Konference Energetický management pro veřejnou správu dále pokračuje přednáškami a diskuzními stoly.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert