Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu

| zdroj: Ekolamp0

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu

Jednotlivé typy žárovek se recyklují různým způsobem, do speciální sběrné nádoby však můžete dát všechny druhy úsporných žárovek – kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED žárovky, recyklační firma se již postará o roztřídění a správné zpracování.

Úsporné světelné zdroje patří mezi elektroodpad, který je třeba ekologicky recyklovat. Zejména zářivky, kompaktní a ty dlouhé lineární, nepatří do běžného odpadu, protože obsahují malé množství toxické rtuti, která musí být bezpečně odebrána. V opačném případě by mohla ohrozit životní prostředí únikem ze skládek směsného komunálního odpadu.

Některé typy světelných zdrojů rtuť sice neobsahují, ale většina spotřebitelů to kvůli podobnému designu není schopna spolehlivě určit. Proto všechny typy žárovek či jiných světelných zdrojů patří do speciálníhokontejneru určeného k jejich sběru. Recyklační firma následně spolehlivě roztřídí světelné zdroje na ty, které obsahují rtuť, a na ty ostatní.

Rtuť se následně ze světelných zdrojů vyjme, chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu. Rtuť již dále recyklovat nelze, což je dáno tzv. Minamatskou úmluvou o rtuti, kterou ratifikovala i Česká republika. Ta své signatáře zavazuje k tomu, aby od využívání rtuti upustili a používali místo ní jiné materiály.

Všechny světelné zdroje lze recyklovat. „Většinu surovin, jako například kovy, sklo a plasty, lze znovu využít. Recyklací je možné využít až 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Nevyhazujte žárovky mezi ostatní elektrospotřebiče

Vysloužilé zářivky patří výhradně do speciální sběrné nádoby na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit rtuť do okolí.

Vysloužilé světelné zdroje je možné k recyklaci předat prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Najdete je ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.

Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz. Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

PRŮZKUM: Spotřebitelé těžko rozeznají LEDku od kompaktní zářivky

Dělá vám problémy rozpoznat, jaký druh světelného zdroje doma máte? Nejste sami, podle posledního celoevropského průzkumu zhruba pětina spotřebitelů není schopna rozeznat LED žárovku od úsporné kompaktní zářivky. Těžko se tedy mohou rozhodnout, jestli obsahuje potenciálně nebezpečnou toxickou rtuť.

„Design a výrobní technologie se natolik zdokonalily, že bez bližšího zkoumání spotřebitel nepozná, o jaký typ světelného zdroje se jedná. Kupující se obyčejně řídí jen svítivostí a teplotou světla. Když zdroj doslouží, měl by jej jednoduše vyhodit do sběrné nádoby určené pro světelné zdroje. Roztřídění za něj udělají recyklační firmy,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Foto: zdroj Ekolamp

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ