Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Voda pro všechny díky zdrojům, investicím a infrastruktuře

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Voda pro všechny díky zdrojům, investicím a infrastruktuře

Společnost SmVaK Ostrava je nejvýznamnějším dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji. Kvalitní pitnou vodou z podhůří Jeseníků zásobuje také významnou část Olomouckého kraje (Přerovsko). Provozuje zároveň více než 70 čistíren odpadních vod v 80 městech a obcích.

Určujícím úkolem pro její fungování je zajistit kvalitní služby na vysoké úrovni pro všechny své odběratele – tedy zajistit vodu pro všechny. Tento cíl nabývá na významu v současném suchém období, které v uplynulých letech postihlo naší zemi.

Díky unikátnímu páteřnímu výrobnímu a distribučnímu systému pro zásobování regionu kvalitní pitnou vodou – Ostravskému oblastnímu vodovodu – a kompetenci pracovníků vodárenské společnosti se i v těchto letech podařilo zajistit kvalitní pitnou vodu pro všechny odběratele.

„Letošní motto Světového dne vody vnímáme z několika perspektiv. Obnovujeme a udržujeme vodárenskou infrastrukturu v takovém stavu, abychom dokázali zajistit dostatečné množství vody ve výborné kvalitě pro všechny naše odběratele, stejně jako odváděli a čistili odpadní vody tak, že je vracíme do přírody většinou v lepší kvalitě, než mají místní toky.

Udržujeme také solidární cenu pro velká města i malé odlehlé obce, i když náklady se logicky dle typu sídla výrazně liší. Využíváme, obnovujeme a zefektivňuje systém Ostravského oblastního vodovodu, který loni oslavil 60 let od svého zrodu, jako záruku stabilního zásobování regionu pitnou vodou.

Stejně tak jsme připraveni napojovat na dodávky vody další lokality a oblasti, například s ohledem na rozšiřující se zástavbu okolo měst a pod horami, kde to bude v souladu s plánem regionálního rozvoje vodovodů a kanalizací, bude to technicky a kapacitně možné a bude to dávat ekonomický smysl,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V roce 2019 plánují SmVaK Ostrava razantní navýšení investic do infrastruktury meziročně o 127 milionů korun na 657 milionů. Do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod tak půjde nejvíce prostředků v historii společnosti.

Téměř čtvrt miliardy korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. V dlouhodobějším výhledu se počítá například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun.

Výrazná pozornost je věnována systému Ostravského oblastního vodovodu, který v prosinci oslavil 60 let své existence. Například v letech 2015-2016 bylo na systém za více než 50 milionů korun napojeno také téměř 13 tisíc obyvatel nejvýchodnější části země - Jablunkovska.

V uplynulých letech bylo za 130 milionů zmodernizováno strojně-technologické zařízení největšího provozu společnosti - Úpravny vody Podhradí. V roce 2018 bylo zmodernizováno kalové hospodářství největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí za 50 milionů korun a právě probíhá rekonstrukce její strojně-technologické části a automatizovaného systému řízení za 125 milionů korun. Ta se protáhne až do roku 2020. Pozornost je věnována také obnově významných přivaděčů (Záhumenice – Bělá nebo Chlebovice – Staříč – Bělá) a vodojemů.

„Realizujeme také opatření, díky nimž jsme schopni transportovat v případě potřeby vodu mezi jednotlivými částmi regionu a do značné míry eliminovat případné problémy některých zdrojů.

Správnost našeho přístupu jsme si potvrdili v extrémně suchých a teplých letech 2015 a 2016, kdy jsme díky čerpací stanici v Lískovci u Frýdku-Místku zásobovali vodou z podhůří Jeseníků, tedy zdrojově z kaskády údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk upravenou v Úpravně vody Podhradí, východ regionu standardně zásobovaný beskydskými zdroji.

I tato flexibilita je zárukou toho, co vyjadřuje letošní motto Světového dne vody – tedy zajištění odpovídajícího množství kvalitní pitné vody pro všechny odběratele,“ popisuje Pšenička.

Foto: Zdroj: SmVaK

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy