Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Voda a civilizace – poutavá výstava ukáže vodu v mnoha jejích podobách

| zdroj: Olomouc.eu0

vodaacivilizace.jpg
zdroj: Olomouc.eu

Za dva roky existence putovní výstavy Voda a civilizace si ji v českých a moravských městech prohlédl více než milion lidí. Do 14. července ji budou moci zhlédnout i Olomoučané a návštěvníci města, a to přímo na Horním náměstí.

Výstava je přístupná zcela zdarma a na velkoformátových panelech ukáže klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských přes ekonomické, fyzikálně-technické až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Diváci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů z Olomouce a okolí. V noci nasvícená expozice bude v samotném centru města k vidění od 24. června do 14. července.

Cílem výstavy, která putuje po městech České republiky a na konci roku bude ke zhlédnutí i v Izraeli, je seznámit veřejnost s významem vody v dějinách lidské civilizace. S vodou byly spojeny i osudy velkých říší. S jejím dostatkem tyto říše vznikaly, v obdobích sucha zanikaly.

Na vystavených panelech se budou moci návštěvníci dozvědět nejen o historii spjaté s vodou, ale i o současných hrozbách, které se změnami klimatu a znečišťováním naší planety lidskou populací přicházejí. Ambice této putovní výstavy jsou nemalé – změnit přístup lidí k tak na první pohled samozřejmé věci, jakou je voda.

Olomouc – stavba protipovodňových opatření i návrat vodopádu po třiceti letech

V Olomouci má výstava věnovaná vodě jasné opodstatnění. Olomouc má řadu míst, která jsou s vodou spjata. Ať už jde o barokní kašny v centru, prstenec zelených parků, ekologické centrum Sluňákov, lužní lesy v okolí nebo chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Navíc se letos v létě po více než třiceti letech opět vrátí na skálu v Bezručových sadech zurčící vodopád. „Voda a řeka odjakživa patřily k životu Olomouce a myslím, že všichni Olomoučané i návštěvníci města vnímají jejich důležitost. Ať už proto, že jsme na úrodné Hané, kde se zemědělství bez vody zkrátka neobejde, nebo proto, že se snažíme řeku Moravu stále více zapojovat do života lidí a stala se tak důležitým prvkem i v poznávání krás našeho města. Jak už ale Olomoučané nejednou poznali, voda umí být i zlým pánem. Olomouc stojí na vodě, což vnímáme jak v období sucha, kdy mizí spodní voda a potýkáme se s nedostatkem vody ve studních, nebo naopak při deštivějším období, během kterého napjatě sledujeme zvyšující se hladinu řeky Moravy, Bystřice i Mlýnského potoka. Jsem moc rád, že jsme si snad včas uvědomili, že přírodu si nelze podmanit. V současné době probíhá na řece Moravě stavba protipovodňových opatření a my jí tak po letech opět vracíme její přírodní ráz a půvab a doufáme, že se nám odvděčí klidem i v dobách, kdy bude vody více než dostatek,“ říká Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc.

Zmíněná místa i texty, které se jim věnují, si mohou návštěvníci výstavy prohlédnout na pěti stranách velkoformátových panelů přímo na Horním náměstí. Ostatní fotografie, které budou na v noci nasvícených panelech k vidění, pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Expozice vznikala ve spolupráci s olomouckými vědci

Výstava vznikla i s přispěním vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi institucemi z tuzemska i zahraničí, které se na přípravě expozice podílely, bylo totiž Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), dnes součást vysokoškolského ústavu CATRIN UP. Zdejší vědci se mimo jiné zaměřují na využití nanotechnologií ve prospěch životního prostředí.

„Voda a nanomateriály k sobě mají velmi blízko, jejich vzájemná interakce je starší než lidstvo samo. Na výstavě mimo jiné představujeme možnosti využití nanočástic železa pro čištění podzemních vod. Touto problematikou se dlouhodobě zabýváme a výrobu těchto typů nanočástic, které se již použily na desítkách míst v tuzemsku i zahraničí, máme patentovanou,“ uvedl vedoucí CATRIN-RCPTM a jeden z autorů doprovodných textů k výstavě Michal Otyepka.

Máme šanci se zamyslet

Voda a civilizace představí životodárnou tekutinu z různých pohledů celkem na sedmadvaceti panelech. Kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta upozorňuje, že voda není tématem politiků, organizací ani zájmových skupin, ale je součástí života nás všech: „Výstava Voda a civilizace nemůže změnit svět. Může ale každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě skutečně přemýšlel a v rámci svých možností pro ni něco dělal. Můžeme přitom udělat mnohé – změnit naše chování, budovat, ne ničit. Je to na každém z nás. Na základě současných trendů a dostupných vědeckých dat je totiž prakticky jisté, že v důsledku zvyšování hladin moří a oceánů budou podstatné části států a někdy i celé státy zanikat. A to již v reálném čase do roku 2050, pokud zůstanou zachovány dosavadní trendy. Scénáře píšeme společně,“ říká Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

„Tématem vody se zabývám již několik let a jsem ráda, že k realizaci expozice dochází právě teď. Máme za sebou suchá léta i zimy a téma nedostatku vody, a především nehospodárné zacházení s vodou je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ říká producentka výstavy Olga Menzelová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert