Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vlastník lesa vytěžil, nezalesnil a nekomunikuje. Inspektoři ČIŽP mu uložili další pokutu 167 tisíc korun

| autor: ČIZP0

Vlastník lesa vytěžil, nezalesnil a nekomunikuje. Inspektoři ČIŽP mu uložili další pokutu 167 tisí

Holina vznikla po mýtní úmyslné těžbě v červenci roku 2014, zalesněna měla být v zákonem stanovené lhůtě nejpozději do konce července 2016. To nebylo splněno a byla jí uložena pokuta 64 200 korun. V roce 2017 pak další pokuta 96 000 korun za ohrožení životního prostředí tím, že vlastník včas nezpracoval kůrovcem lýkožroutem smrkovým napadené stromy. Žádná pokuta nebyla dosud uhrazena. Od 1. 8. 2016 trvá protiprávní stav. K jeho odstranění uložila inspekce opatření se lhůtou pro plnění do 31. 5. 2017. To splněno nebylo, poté inspekce stanovila náhradní lhůtu do 30. 11. 2017. Ani v této lhůtě však opatření splněno nebylo a holina zalesněna nebyla. Společnosti BEZZY GROUP s.r.o. byla uložena další pokuta 167 500 korun.

„Následnou kontrolou 1. 8. 2018 jsme zjistili, že opět nic nebylo splněno. Klest zůstal nevyklizen, plocha byla silně zabuřenělá převážně červeným bezem, starčkem a dalšími bylinami. Vzhledem k agresivní buřeni nelze očekávat přirozené zmlazení lesních dřevin. Popsaný stav je v rozporu se zákonem o lesích, který ukládá vlastníku lesa povinnost holinu na lesních pozemcích zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. O povolení delší lhůty pro zalesnění však vlastník nepožádal.

Odborný lesní hospodář inspekci telefonicky sdělil, že na povinnost zalesnit holinu do dvou let od jejího vzniku byli vlastníci jím písemně upozorněni při vydávání souhlasného stanoviska s těžbou na předmětných lesních pozemcích. Těžba byla provedena v červenci roku 2014. „Z toho vyplývá, že obviněný v tomto případě měl a mohl konat potřebné kroky k nápravě nežádoucího stavu, ale přes prokazatelné informace nekonal. Rovněž inspekcí uložené opatření nesplnil ani ve stanovené náhradní lhůtě. To znamená, že jeho jednání bylo motivováno pouze ziskem z vytěženého dřeva,“ uvedl Panský.

Závažnost přestupku hodnotí inspekce jako významnou. Les je, jak je uvedeno v zákonných předpisech, národním bohatstvím a nenahraditelnou součástí životního prostředí. V uvedených porostech je oslabena funkce estetická i rekreační. Vzhledem k velikosti odlesněné plochy dochází ke změnám i ve funkci klimatické a hydrické. Nezanedbatelné není ani odčerpávání živin z humusového horizontu nežádoucí vegetací.


Společnost BEZZY GROUP vytěžila, nezalesnila a nekomunikuje

Společnost BEZZY GROUP vytěžila, nezalesnila a nekomunikuje
Foto: ČIZP, úvodní foto ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo