Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vláda odsouhlasila návrhy rozpočtů Státního fondu životního prostředí

| zdroj: TZ vlada.cz0

mailchimp10.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2021 a přijala další opatření na podporu ekonomiky v době pandemie a odsouhlasila i návrhy rozpočtů Státního fondu životního prostředí.

Česká republika bude v příštím roce hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Příslušný návrh zákona o státním rozpočtu ČR přijala vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 19. října 2020. Zároveň kabinet podpořil i další opatření, jimiž chce pomoci překonat těžké období pandemie koronaviru například umělcům v audiovizuální tvorbě, cestovním kancelářím a průvodcům či investorům. Lidé také nebudou muset tak často na úřady při vyřizování dávek.

Státní rozpočet České republiky počítá v roce 2021 s příjmy ve výši 1,487 bilionu korun a výdaji ve výši 1,807 bilionu korun. Zohledňuje priority vlády v příštím roce, aktuální makroekonomické predikce i aktualizaci očekávaných příjmů z Evropské unie včetně nových finančních nástrojů, kterými chce Evropská unie pomoci členským státům krizi překonat. Návrhem vláda plní parametry dané novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti, která pro rok 2021 dočasně vytvořila fiskální prostor na úrovni strukturálního deficitu ve výši až čtyř procent HDP.

Vláda souhlasila také s návrhem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobým výhledem na roky 2022 a 2023, který pro příští rok počítá s vynaložením 128,7 miliardy korun, z čehož 83 miliard je naplánováno na investiční výdaje (podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva dopravy). Odsouhlasila i návrhy rozpočtů Státního fondu podpory investic a Státního fondu životního prostředí.

Značnou část jednání vláda věnovala dalším opatřením na podporu těch segmentů ekonomiky, které se ocitly v tíživé situaci v důsledku pandemie koronaviru. Schválila návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a novely insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, kterou chce prodloužit nezbytná opatření v insolvenčním právu, jež byla přijata už v souvislosti s jarní vlnou. Mají pomoci podnikatelům, kteří se kvůli dopadům pandemie ocitli v ekonomických problémech a hrozil by jim krach. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Návrh novely zákona o investičních pobídkách má zase pomoci investorům snáze splnit v této obtížné době podmínky pro udělení investiční pobídky. Hlavním cílem návrhu je opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech. Oba zákony chce vláda projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, aby mohly vstoupit v platnost co nejrychleji.

Ve stejném režimu chce vláda prosadit i návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, jímž chce na nezbytně nutnou míru omezit kontakt veřejnosti s pracovišti Úřadu práce ČR. Žadatelé o dávky státní sociální podpory a příspěvek na péči ve čtvrtém čtvrtletí nebudou muset na úřadech dokládat požadované dokumenty, úřady automaticky převezmou podklady z předchozího čtvrtletí. Toto pravidlo se nebude týkat pouze podávání nových žádostí. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda souhlasila také s finanční podporou drobných firem, které působí v audiovizuálním průmyslu. Změnila usnesení vlády č. 408 z 9. dubna 2020o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a snížila schválený objem financí na zajištění regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví ze 110 milionů na 12 milionů korun a ušetřenými 98 miliony podpoří provozovatele kin, produkční a distribuční společnosti prostřednictvím Státního fondu kinematografie. O schválení přesunu v souladu se zákonem požádá schválit Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Nový dotační program vypíše i Ministerstvo pro místní rozvoj a ten bude určen na podporu cestovního ruchu. Na program Covid – Podpora cestovního ruchu vláda vyčlenila půl miliardy korun. O dotace budou moci požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, jež jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena, a incomingové cestovní agentury, pro něž je určena podpora ve výši 50 000 korun. O stejnou částku budou moci požádat i turističtí průvodci.

Vláda také odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž po Petru Rafajovi, který rezignoval k 1. prosinci 2020, a ustavila tříčlennou výběrovou komisi ve složení Ing. Yvona Charouzdová, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, RNDr. Josef Postránecký. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení najdete na http://www.vlada.cz/cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-predsedy-UOHS-184317/.

Kabinet se zabýval také několika úpravami krizových a mimořádných opatření. Od středy si lidé budou muset nasadit rouškyi v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti. Zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče a pobytová sociální zařízení budou mít povinnost vyčlenit lůžkové kapacity pro klienty s covid-19 a ze zákazu provozu školských zařízení budou nově vyňaty i praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů. Nemocnice budou muset do systému koordinace péče ISIN nově nahlásit přijetí pacienta do lůžkové péče s covid-19 do jedné hodiny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT