Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Visegrádská čtyřka podporuje jadernou energetiku

| zdroj: MPO ČR0

aktuality.jpg
zdroj: MPO ČR

Ministerstva zodpovědná za energetiku z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska ve společném prohlášení zdůrazňují nezbytnou roli jaderné energetiky pro dosažení klimatické neutrality a zajištění bezpečných, stabilních a čistých dodávek energií za dostupné ceny.

Jde o jasný signál pro Evropskou komisi (EK), že tyto státy počítají - kromě rozvoje obnovitelných zdrojů - i s jadernými zdroji. Požadují, aby pro ně Evropská unie (EU) nastavila nediskriminační investiční prostředí.

Na jednání Visegrádské čtyřky (V4), které se konalo v rámci maďarského předsednictví této skupiny, Českou republiku (ČR) zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler. V prohlášení podepsaném 18. listopadu 2021 zástupci V4 zdůrazňují respekt vůči právu členských států EU určit si podmínky pro tvorbu vlastního energetického mixu, tak jak to vychází ze smlouvy o fungování Evropské unie. Říkají také, že dodržení principu technologické neutrality je nezbytným předpokladem energetické transformace v souladu s dekarbonizačními závazky do roku 2050.

V dokumentu se dále uvádí, že - vzhledem k nutnosti řešit klimatické změny velmi rychle - je nutné, aby EU vytvořila podpůrný a přehledný rámec pro investice do všech technologií schopných snižovat emise skleníkových plynů včetně jaderné energetiky. Pro přechodnou dobu se to týká také zemního plynu, který v některých státech zajistí kritický přechod od mnohem emisně intenzivnějšího uhlí.

Právě jaderná energetika v kombinaci s rozvojem obnovitelných zdrojů a energetickými úsporami umožňuje plnit dekarbonizační závazky pro roky 2030 a 2050. Zemní plyn a jaderná energetika se proto musí zohlednit v tzv. taxonomii, která znamená schopnost realizovat poptávaný finanční rámec a udržet tržní stabilitu ze strany EU pro nové projekty. K tomuto závěru dospěly i poradní expertní instituce Evropské komise, které se posouzením udržitelnosti jaderné energetiky do detailu zabývaly a na základě odborných rozborů tento zdroj doporučily zařadit mezi udržitelné aktivity.

V prohlášení ministři také vyzývají EU, aby okamžitě zvýšila finanční prostředky určené na vědu a výzkum v oblasti jaderné energetiky a umožnila rychlejší rozvoj malých modulárních reaktorů. Apelují také na to, aby EU podporovala a rozvíjela vědecké projekty zabývající se prodloužením životnosti stávajících jaderných elektráren, samozřejmě při zajištění nejvyšších možných bezpečnostních standardů. Zdůrazňující také nutnost realizovat jaderné zdroje a hlubinná úložiště radioaktivních odpadů a využívat jaderné technologie ve vesmírném průmyslu. Právě tyto projekty totiž mimo jiné zajistí rozvoj evropského jaderného průmyslu, představují významnou příležitost pro průmysl s vysokou přidanou hodnotou a zvyšují šanci uspět v rostoucí globální konkurenci.

Společné prohlášení ministrů pro energetiku je jasným signálem pro EU, že země V4 počítají s rozvojem jaderné energetiky pro to, aby bylo možné dosáhnout dekarbonizačních cílů a zároveň zajistit energetickou bezpečnost a soběstačnost. Rovněž jde o jasnou deklaraci toho, že jsou třeba rovné podmínky pro všechny nízkouhlíkové zdroje energie zejména v oblasti financování.  Spadá tam i otázka taxonomie a uznání jádra jako udržitelného zdroje. Země V4 v těchto otázkách úzce spolupracují s Francií a dalšími projadernými zeměmi,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Už v březnu poslalo Evropské komisi v otázce taxonomie a zajištění rovných podmínek pro jadernou energetiku společný dopis sedm zemí, v říjnu pak následovala deklarace Francie, České republiky, Bulharska, Finska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska o společném postupu (více ZDE).

Aktuálně podepsané prohlášení ministrů zemí V4, které je k dispozici na tomto místě, se nabídne k případné podpoře i dalším členským zemím EU.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo