Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí

| zdroj: SFŽP0

Více zeleně a vláhy do ulic měst a obcí

Státní fond životního prostředí ČR nabízí 104 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Prostředky z dotační výzvy „Bergen“ pomohou městům lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel.

Žádosti o podporu mohou podávat všechny právnické osoby prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR od 12. srpna do 30. října 2020.

Kolísání úhrnů i rozložení srážek, změna průměrných a extrémních teplot a další dopady změny klimatu se více či méně promítají do všech oblastí našeho života. S projevy klimatické změny nelze bojovat, lze se jim však přizpůsobit, minimalizovat škody a maximalizovat přínosy.

V České republice, kde míra urbanizace dosahuje až 75 procent, je o to důležitější co nejrychleji přistoupit k přírodě blízkým opatřením, která pomáhají naše města na změnu klimatu adaptovat a současně život ve městě v řadě ohledů zkvalitnit. Voda a zeleň jsou dva základní prvky, jež vytváří kvalitní a zdravé prostředí pro život. Náš norský program je v tomto ohledu díky až 90procentní dotační podpoře pro samosprávy přínosným finančním nástrojem,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Třetí dotační výzva vyhlašovaná v oblasti životního prostředí z mezinárodního programu Norských fondů se zaměří na podporu konkrétních přírodě blízkých adaptačních opatření modro-zelené infrastruktury i na zpracování příslušných územních a sídelních studií. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun a pokrýt tak až 90 % způsobilých výdajů realizovaného projektu. Podmínkou je, aby realizovaná opatření vycházela z lokálních strategických dokumentů, které stanovují dlouhodobý přístup obcí a regionů k mitigaci a adaptaci vůči změně klimatu.

Mezi podporovaná opatření patří například náhrada zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů, instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace, nebo zelených fasád, které podobně jako zelené střechy pomáhají ochlazovat vzduch v okolí, zachytávají nečistoty, hluk a celkově zatraktivňují městské prostředí.

Žadatelé mohou pomocí programu pořídit či zrekonstruovat vodní prvky na náměstích a jiných zpevněných plochách, obnovit trávníky a květnaté louky. Dotační podporu získají uchazeči na rozmanité prvky modré a zelené infrastruktury s pozitivním dopadem na mikroklima, které nemohou být podpořeny z Operačního programu Životní prostředí a které mají v obcích a regionech prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu.

„Některé regiony a obce připravují v současnosti své adaptační strategie a plány v rámci naší výzvy Oslo, která byla vyhlášena v prosinci loňského roku. I tito žadatelé budou mít možnost získat prostředky na realizaci konkrétních adaptačních opatření z programu Norských fondů. Do budoucna připravujeme vyhlášení druhé části výzvy Bergen, která uvolní na realizaci adaptačních opatření dalších 4,7 miliony eur. Vyhlášení této výzvy bude termínem pružně reagovat na průběh zpracování projektů ve výzvě Oslo,“ doplňuje ředitel Petr Valdman.

Příjem žádostí o podporu do výzvy Bergen bude spuštěn 12. srpna 2020 v 9:00 hodin prostřednictvím online formuláře v Agendovém informačním systému Státního fondu životního prostředí ČR. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.

Další podrobnosti o výzvě a bližší podmínky podpory


Dotační výzva dostala název podle města Bergen, přezdívaného „brána fjordů“, jež je druhým největším městem Norska a zároveň jedním z nejdeštivějších měst světa. Díky své poloze je město velmi citlivé na projevy změny klimatu, ať jde o zvyšování hladiny moří či nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu roku.

Aktivně se zapojuje do mnoha národních i mezinárodních projektů, které monitorují změnu klimatu a hledají vhodná opatření k minimalizaci negativních dopadů. Právě do Bergenu směřovaly v minulém grantovém období také mnohé české studijní cesty v rámci projektů zaměřených na adaptaci a mitigaci změny klimatu.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ