Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Více než 1 800 subjektů obdrží od společnosti REMA Systém své environmentální vyúčtování

| zdroj: TZ REMA0

1400x600_ESG_banner_novinky
zdroj: REMA

Přes 1 800 subjektů spolupracujících se společností REMA Systém získává takzvané environmentální vyúčtování. Díky němu vidí, jak jimi odevzdané množství vysloužilých elektrozařízení ušetřilo přírodní zdroje či přispělo k redukci emisí oxidu uhličitého. Dokument slouží jako zpětná vazba i jako poděkování za jejich odpovědnou snahu o ochranu životního prostředí. Například jen jediná chladnička o hmotnosti 50 kg odevzdaná k recyklaci ušetří 34 kg primárních surovin.

Společnost REMA Systém začne v nejbližších dnech spolupracujícím obcím, firmám, školám a dalším organizacím, které za rok 2023 prostřednictvím její sítě odevzdaly ke zpětnému odběru a recyklaci minimálně 600 kg vysloužilých elektrozařízení, rozesílat takzvané environmentální vyúčtování. Tento dokument v přehledné infografice ukazuje nejen to, kolik odpadních elektrozařízení daný subjekt v daném roce odevzdal, ale především to, jak tímto krokem pomohl k šetření životního prostředí a cenných zdrojů.

Množství odevzdaného vysloužilého elektrozařízení je pro účely environmentálního vyúčtování přesně přepočítáno na ušetřenou elektrickou energii a další zdroje: primární suroviny, vodu či ropu. Stejně tak je uvedeno i množství CO2, které díky odevzdání starého elektra k recyklaci nebylo vyprodukováno a vypuštěno do atmosféry. Jedna LCD televize odevzdaná k recyklaci tak například zamezí znečištění 3 m3 vody. Pro představu uveďme, že toto množství vystačí jednomu člověku na více než měsíc.

Prostřednictvím environmentálních vyúčtování předáváme spolupracujícím subjektům cennou zpětnou vazbu v přehledné a vizuálně atraktivní formě. Chceme jim takto poděkovat za jejich ekologické úsilí a také je motivovat, aby vyúčtování sdílely se svými občany, zaměstnanci či širokou veřejností a inspirovaly je tak k většímu zapojení do ochrany naší planety,“ uvádí Lýdia Stanková, manažer marketingových projektů společnosti REMA Systém, která je jedním z kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice. Environmentální vyúčtování obdrží od společnosti REMA Systém více než 1 800 subjektů.

Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu. Podle odborných výpočtů jej možná bude lidstvo do roku 2050 produkovat 110 milionů tun ročně. Aktuálně se na Zemi může vyskytovat přes 300 milionů tun nezrecyklovaného odpadního elektra. Toto vše znamená ohromnou zátěž pro naše životní prostředí a také obrovské plýtvání cennými zdroji druhotných surovin.

„Přesně proto je nesmírně důležité, aby se do sběru a odevzdávání odpadních elektrozařízení zapojili nejen lidé jako jednotlivci, ale zejména celé obce, školy, firmy a další organizace,“ dodává Lýdia Stanková.

REMA Systém navíc udržitelný přístup dále rozvíjí zřízením nového oddělení ESG

Environmentální vyúčtování mohou obce, společnosti a další organizace využít při prezentování svých ESG aktivit či jako datový podklad pro svůj ESG reporting, který se v následujících letech stane povinným pro čím dál více firem. Pojem ESG (zkratka anglických slov environmental, social a governance) je pevně spjat s takzvanou společenskou odpovědností, a to ve třech oblastech: environmentální, sociální a řízení společnosti.

Na požadavky směrnice CSRD o nefinančním reportování firem včetně reportování ESG dle nejnovějších požadavků ESRS reaguje i společnost REMA Systém, která nově zřídila oddělení ESG. „Přestože se na nás povinnost ESG reportingu nyní nevztahuje, přijímáme tento závazek dobrovolně. Vnímáme jej jako příležitost a benefit pro další rozvoj,“ uvádí Jakub Sapák, ESG specialista ze společnosti REMA Systém.

Dlouhodobou vizí společnosti REMA Systém je být inovativní firmou ve svém oboru a nadále rozvíjet svou činnost a služby zákazníkům. Aby společnost potvrdila svou transparentnost a kladný a zodpovědný postoj k udržitelnosti, bude všechna data a informace spojené s reportingem poskytovat také svým partnerům. „My v REMA Systém vnímáme ESG jako příležitost, díky které se můžeme rozvíjet jako společnost zodpovědná k přírodě, našim partnerům i zaměstnancům,“ říká Jakub Sapák.

Příklad environmentálního vyúčtování – 1 000 kg vysloužilých elektrozařízení

Pokud bychom uvažovali odevzdané množství 1 000 kg odpadních elektrozařízení, environmentální vyúčtování by uvádělo tyto hodnoty:

 • ušetřeno 370 kWh elektrické energie,
 • ušetřeno 615 kg primárních surovin,
 • ušetřeno 172 m3 vody,
 • ušetřeno 733 l ropy,
 • ušetřeno 1 752 kg CO2.

REMA Systém v roce 2023 díky aktivnímu sběru elektroodpadu významně přispěla k ochraně přírody a uspořila:

 • více než 11 500 MWh elektrické energie,
 • více než 17 800 t primárních surovin,
 • více než 4,6 milionů m3 vody,
 • více než 19,8 milionů l ropy,
 • více než 47 400 t CO2.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert