Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Velkoobjemový odpad: Je dojezdová vzdálenost do sběrného dvora legislativně ošetřena?

| autor: Hana Tomášková0

velkoobjemový odpad
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Menší obce, které nemají vlastní sběrný dvůr, mohou uzavřít smlouvu s vedlejší obcí. Jejich občané sem pak sváží domluvené druhy odpadů. Je dojezdová vzdálenost legislativně ošetřena? Musí zároveň obec přistavit občanům i kontejnery na velkoobjemový odpad?

„Dovolím si níže sdělit náš názor za Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ k Vašemu dotazu, že se jedná o kombinaci povinností dle zákona o obcích a dle zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Povinnosti obce jsou nastaveny rámcově, proto konkrétní řešení musí obec sama rozpracovat,“ uvádí Eva Horná z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podle legislativy platí toto:

  1. Obec je povinna zabezpečování čistotu obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod atd.
  2. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob.
  3. Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, zajistit prostřednictvím
  • a) sběrných dvorů,
  • b) zařízení určených pro nakládání s odpady,
  • c) velkoobjemových kontejnerů,
  • d) sběrných nádob,
  • e) pytlového způsobu sběru, nebo
  • f) kombinací způsobů podle písmen a) až e).

4. Ke splnění povinností podle daných odstavců obec nastaví obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "obecní systém"). Obecní systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou.

5. Obec může plnit své povinnosti podle zákona o odpadech prostřednictvím dobrovolného svazku obcí nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavřené s jinou obcí.

„Tedy se jedná o službu občanům v samostatné působnosti v rámci hospodárnosti a účelnosti. Sběrný dvůr je zahrnut do obecního systému – provozovatelem sběrného dvora není v tomto případě obec, a tak sběrný dvůr může být umístěn v jiné obci s tím, že na základě dohody s touto jinou obcí slouží občanům obce. Podmínky ohledně dostupnosti zákon nestanoví a nemáme ani informaci o tom, že by EKOKOM, a.s. v rámci svých průzkumů vyhodnocoval dojezdové vzdálenosti do sběrného dvora. Pokud občané nejsou se systémem spokojení musí sami iniciovat změnu v nastaveném systému nebo na obci,“ sděluje Eva Horná.

Tento článek vznikl na základě dotazu doPoradny. Neváhejte obrátit se na odborníky prostřednictvím našeho portálu:

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy