Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vědí spotřebitelé, co opravdu znamená pojem cirkulární ekonomika?

| autor: Suzanne Shelton/ Petr Jarolímek Průmyslová ekologie0

Vědí spotřebitelé, co opravdu znamená pojem cirkulární ekonomika?

„To by mělo sloužit pro všechny z nás, kdo se pohybujeme v oblasti udržitelnosti jako skvělá připomínka toho, že způsob, jakým hovoříme, není pro lidi zcela běžný a normální,“ upozorňuje Suzanne Shelton ve svém článku na portálu greenbiz.com

V současné době je cirkularita v USA žhavé téma, kterému nelze uniknout. Stačí, když se podíváte na články a reklamy služby Loop za uplynulý měsíc. Stejně tak ožehavá je otázka cirkularity spotřebního zboží.

„Ať už se vám to líbí nebo ne, udržitelnost po několik týdnů zcela zaplavila zpravodajství," uvádí autorka.

„Co to pro nás znamená, že spotřebitelé nemají sebemenší představu o tom, co pojem cirkularita vyjadřuje?“

A Shelton si odpovídá: „Klíčovým bodem, o kterém neustále hovořím, je, že environmentální nebo sociální poselství a sdělení není dostatečně srozumitelné. Musíte být schopni efektivně komunikovat se spotřebiteli, a to není vždy snadné.“

circularterm.jpg

„Cirkulární ekonomika“ je nejméně srozumitelný pojem v dlouhém seznamu neznámých pojmů souvisejících s životním prostředím.

Suzanne Sheltonové vidí dvě řešení takovéhoto komunikačního bloku: školit spotřebitele tak, aby porozuměli - nebo k nim hovořit slovy a způsoby, kterým rozumějí. 

Zdá se to jednoduché, ale pravdou je, že když se nepřetržitě do hloubky věnujeme problematice udržitelnosti, můžeme snadno přestat brát zřetel na ty pojmy, které spotřebitelé znají a jimž rozumějí. 

„A to je důvod, proč se často dotazujeme spotřebitelů a průměrných Američanů: abychom zjistili, co skutečně trápí je, oproti tomu, co trápí nás.“

Jak říká Circle Economy, nizozemský think-tank zabývající se oběhovým hospodářstvím, „mnozí zmiňují pojem „oběhové hospodářství “ nebo „cirkulární principy“, aniž by skutečně vysvětlili, co tyto pojmy znamenají.“

„Na druhou stranu, pokud je termín definován, definice se široce liší v závislosti na problémech, které jsou řešeny, na publiku nebo na perspektivě, z níž autor vidí svět."

Nizozemská Circle Economy jej dělí do sedmi hlavních kategorií založených na „různých termínech a definicích používaných více než 20 organizacemi - nevládními spolky, vládními agenturami, akademickou sférou, poradenskými firmami atd." - což je skvělé pro podniky, ale pro spotřebitele je to stále příliš složité.

Nadace Ellen MacArthur přijala jiný přístup, který je mnohem více orientovaný na spotřebitele: informuje je o základech cirkularity prostřednictvím kreslených ilustrací, jak je ukázáno na tomto YouTube videu. Tento přístup napomáhá tomu, že pojem cirkulární ekonomika je mnohem stravitelnější, ale předpokládá, že spotřebitelé tento termín znají a vyhledávají ho jako klíčové slovo.

Autorka se ptá, zda existuje nějaká zlatá střední cesta. Jak mohou firmy hovořit o všech svých cirkulárních úspěších tak, aby jim lidé s porozuměním naslouchali? Stručná odpověď zní: Snažte se získat více informací a naladit se na zákazníka. Výzkum Eco Pulse 2018 nám může pomoci na tyto otázky odpovědět a pomoci firmám efektivně komunikovat.

Foto: Zdroj: Greenbiz.com

Úvodní foto: Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert