Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ve východních Čechách si vody cení

| zdroj: MŽP ČR0

Ve východních Čechách si vody cení

Jedná se o vlajkové projekty, které reagují na sucho a přispívají tak k adaptaci české společnosti na probíhající změnu klimatu.

Ve Starkoči využili dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na budování soustav domovních čistíren odpadních vod. A to hned dvakrát. Obec loni v létě zkolaudovala jednačtyřicet DČOV propojených do sítě, a dnes připravuje dalších devatenáct čistíren. Od Ministerstva životního prostředí na oba projekty získala 6,5 milionu korun. Starkoči soustava přináší potřebné odkanalizování a nižší náklady oproti vybudování klasické čistírny a kanalizace, která by v členité obci nedávala ekonomický smysl. Kromě čisté vody a nižších nákladů pro občany přináší soustava další velký benefit v tom, že vyčištěná voda zůstává na místě a neodtéká pryč. „V době sucha je to velký bonus. Člověk toho může využít. Já osobně používám přečištěnou šedou vodu na zalévání stromů, květin a trávníku,“ popisuje starosta obce Jan Jiskra.

Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým netěsným jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění podzemních i povrchových vod. Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění.

„Všechny výzvy z našeho jedinečného programu na vybudování DČOV trhaly rekordy. Obce mají o čištění odpadních vod obrovský zájem, je to velice efektivní a ekonomické řešení, které pomůže tam, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké ČOV neumožní. Ke kanalizaci u nás není připojeno stále více než 1,5 milionu lidí a tomu mj. odpovídá i nedostatečná kvalita povrchových vod v ČR, což postupně chceme změnit. Podpora DČOV je dalším z řady kroků, kterými se snažíme zlepšit životní prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích a zároveň aktivně tak reagovat na hrozbu sucha,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. A dodává, že do předchozích dvou výzev poslalo své projekty na šest desítek obcí, které si požádaly o 240 milionů korun. Do aktuálně běžící výzvy je možné podávat žádosti do konce června příštího roku. Dosud tak učinilo 6 obcí, které žádají dotaci 30 milionů korun.

Během dnešní návštěvy nechyběla ani zastávka v Holicích. Tady úspěšně realizují další projekty, jejichž cílem je zadržování dešťové vody uvnitř městské zástavby a její návrat do půdy, místo odtoku do kanalizace a následně do řeky. V Holících vybudovali v posledním roce za finanční pomoci z programu Ministerstva životního prostředí „velká Dešťovka“ závlahový systém využívající dešťovou vodu, která dopadá na místní parkoviště a další nepropustné plochy. Dešťovou vodu v obci svádějí do akumulačních nádrží pod plochou sportovního areálu. Tu pak využívají na zavlažování fotbalových hřišť a přilehlé zeleně. Celý projekt stál přes 19 milionů korun a město na ně z evropských prostředků dostalo dotaci necelých 14 milionů korun. Holice byly úspěšné i v případě dalšího záměru podaného do programu velká Dešťovka. Aktuálně připravují projekt na zadržení srážkové vody z veřejných budov, kterou následně město využije na zalévání místního parku a zahrady mateřské školy. Státní fond životního prostředí ČR městu již odsouhlasil dotaci ve výši 8 milionů korun.

„Zájem o řešení sucha ze strany měst a obcí se naštěstí zvyšuje. Jsem rád, že starostové postupně zjišťují, že přírodní zdroj, jakým je dešťová voda, je ideální alternativou pitné vody a nabízí obrovské rezervy. V letošním roce je v programu velká Dešťovka k dispozici jedna miliarda korun, díky ní budou moci starostové efektivněji využívat vodu srážkovou, přispějí k řešení problému sucha a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Vedle podzemních akumulačních nádrží a různých vsakovacích zařízení se dotace z programu vztahuje i na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch za propustné, nebo výstavbu suchých poldrů. Aktuálně se jen letošní rok schválilo již 40 projektů za 183 milionů korun

Jak takové opatření může vypadat, reprezentuje projekt revitalizace slepého ramene Orlice u obce Malšova Lhota. Odbahněním a dalšími úpravami ramene dojde k eliminaci zanášení části toku, a tak i k jeho trvalému zavodnění. V místě pak přibyla tůň, která zadrží další vodu. To vše přispěje i ke zpomalení případné povodňové vlny. Úpravy břehů a prosvětlení vyhovují i vzácnému rdestu dlouholistému. Ten je jedním z druhů, pro které AOPK ČR realizuje záchranné programy. Rameno Orlice je jeho poslední původní lokalitou v ČR, jeho revitalizace proběhla v letech 2017-2019 a stála přes 6,5 milionu korun.

Ministerstvo životního prostředí do opatření proti suchu od roku 2014 investovalo přes 13 miliard korun v podobě více než 18 tisíc projektů. „Jenom v loňském roce jsme například zafinancovali výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů a posílili zdroje pitné vody nebo nově napojili na pitnou vodu 281 tisíc lidí. V krajině díky nám přibylo 100 nových tůní, rybníků nebo mokřadů, bylo vysazeno 54 tisíc nových stromů a zrealizováno bylo dalších 814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny – tedy projektů adaptujících krajinu na sucho a posilujících například biodiverzitu. Každý den jsme tak podpořili nejméně 12 projektů a minimálně stejné ambice máme i letos,“ vysvětluje ministr Brabec. Ministerstvo životního prostředí má pro celou škálu subjektů – kraji počínaje, přes obce, zemědělce, vlastníky půdy a fyzické osoby - aktuálně otevřeno zhruba 10 programů, ze kterých je možné čerpat na projekty zacílené na boj se suchem. „Aktuálně nabízíme až 4,5 mld. korun na projekty řešící sucho. Jsme kdykoliv připraveni peníze navýšit, pokud bude zájem,“ uzavírá ministr Brabec.

Foto: zdroj MŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ