Reklama

4. 4. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Kraj Vysočina

V roce 2018 obdržel krajský úřad čtyři petice a 167 stížností

V roce 2018 byly Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě doručeny čtyři petice a 167 stížností, což je o 22 stížností méně než v roce 2017. Nejčastěji směřovaly stížnosti obecně na školství, na stav komunikací, na postup zaměstnanců Kraje Vysočina a postup ředitelů v krajských příspěvkových organizacích, na zařízení sociální péče nebo poskytování zdravotní péče. „V průběhu loňského roku zaevidovali pracovníci krajského úřadu čtyři podání, která splnila náležitosti zákona o právu petičním. Jedna z petic byla doručena přímo hejtmanovi kraje, další řediteli krajského úřadu, zbývající dvě byly adresovány odboru životního prostředí a zemědělství,“ uvedla vedoucí krajského oddělení vnitřní kontroly Eva Rydvalová.

Všechny petice byly vyřízeny ve stanovené lhůtě a pisatelé byli o vyřízení vyrozuměni do 30 dnů od doručení. Jedna z petic se týkala požadavku na zastavení geologických průzkumných prací v souvislosti s uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště v lokalitě Horka, z důvodů nepříslušnosti byla petice postoupena na Správu úložišť radioaktivních odpadů. V dalším případě požadovali občané využití rybníka Sykovec na Žďársku pro účely koupání a rekreace. Třetí petice směřovala proti revitalizaci živočišné výroby v Herálci a poslední se týkala požadavku na odstranění dlouhodobého problému se zápachem souvisejícím s chovem drůbeže v Moravských Budějovicích.

 

V porovnání s rokem 2017 bylo v předchozím roce doručeno na krajský úřad o 22 stížností méně, tedy celkem 167. Méně bylo stížností na dopravní obslužnost, zvýšila se však důvodnost z jedné v roce 2017 na pět v loňském roce. Snížil se rovněž počet stížností na postup ředitelů příspěvkových organizací  a stížností na zařízení sociální péče. Stejně jako v předchozím období si lidé stěžovali na stav dopravních komunikací, přičemž dvě stížnosti byly loni důvodné. Podle krajské statistiky se zvýšil počet stížností v oblasti školství a zdravotnictví. „V roce 2018 jsme zaznamenali tři stížnosti na hospodaření s majetkem kraje oproti jedné v roce 2017, naopak si lidé méně stěžovali na hospodaření obcí. V tomto případě bylo krajskému úřadu doručeno pouze jedno podání oproti předchozím čtyřem,“ upřesnila Eva Rydvalová a doplnila, že méně bylo také stížností ve věci nesouhlasu s postupem zaměstnanců obcí při vyřizování záležitostí občanů.

 

Podle pravidel rady kraje bylo zaevidováno celkem 125 stížností, z toho 70 stížností bylo přímo šetřeno a vyřízeno orgány kraje, z čehož bylo 16 stížností důvodných nebo částečně důvodných. Dalších 36 případů bylo postoupeno k vyřízení jinému subjektu z důvodu nepříslušnosti k šetření a 12 stížností bylo zasláno orgánům kraje pouze na vědomí. „V porovnání s rokem 2017 jsme vloni zaznamenali pokles počtu anonymních oznámení o čtyři. Žádná z těchto stížností nebyla vyhodnocena jako důvodná nebo částečně důvodná,“ doplnila Eva Rydvalová. Celkem 24 stížností spadalo do kategorie stížností dle správního řádu a 17 stížností bylo zařazeno podle zákona o zdravotních službách.

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI