Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V Olomouci odstartovala stavba další etapy protipovodňových opatření

| zdroj: Povodí Moravy0

pmo_zahajeni_iv_a_etapy_ppo_olomouc
zdroj: pmo.cz

Povodí Moravy zahájilo úpravy řeky Moravy v jižní části Olomouce. Tzv. IV. A etapa protipovodňových opatření zajistí ochranu jižní zástavby města Olomouc, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany. Stavba, která bude mít velký ekologický přínos, probíhá v úzké spolupráci s městem. Práce skončí v prosinci 2025. 

Revitalizace řeky Moravy, obnova původního řečiště, posílení rozlivů do říční nivy a napojení odstaveného ramene, to vše bude součástí stavby IV. A etapy protipovodňových opatření Olomouce, která slavnostně odstartovala v pondělí 25. března v jižní části města. Ekologický přínos akce zdůraznil samotný akt zahájení, při kterém zástupci Povodí Moravy, města Olomouc, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí symbolicky prokopli hráz a propojili odstavené rameno Moravy s hlavním korytem řeky.

Řešení projektu IV. A etapy se opírá zejména o vytvoření kapacitního koryta s meandrující kynetou a zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň.

Některé přípravné práce pro stavbu samotnou již proběhly. Hned v dubnu začínáme s terénními úpravami, shrnutím vrchní půdní vrstvy a uložením na mezideponie tak, aby mohla být následně využita na zemní hráz a pro modelování pravobřežní bermy. Na to navážeme pracemi na přeložkách inženýrských sítí a navyšováním hráze podél čistírny odpadních vod,“ popisuje naplánovaný průběh prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce budou probíhat podél řeky Moravy v úseku od železničního mostu po silniční most spojující Nový Svět a Holici.

Úprava řeky a na ni navazujícího území, zajistí ochranu Nemilan a Nového Světa až na průtok 650 m³/s. Kromě protipovodňové úlohy bude mít opatření také významný krajinotvorný potenciál.

Protipovodňová opatření náleží k největším a nejvýznamnějším investičním akcím na území města. S ohledem na množství ekologických prvků se bude lokalita dále přirozeně rozvíjet a stane se velkým lákadlem pro obyvatele Olomouce. Na řeku napojené odstavené rameno se stane plnohodnotnou součástí ramenného systému řeky Moravy ve městě, bude živé a plné ryb,“ vysvětluje primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Na pravém břehu byla vymístěna zahrádkářská kolonie uvnitř záplavového území mezi protipovodňovou hrází a řekou. Zimní povodeň na konci roku 2023 potvrdila, že zahrádkářskou kolonii není možné z řešení protipovodňové ochrany města vynechat. Při průtoku 180 m³/s, kterého Morava dosahovala před koncem loňského roku a pouze těsném dosažení 3. stupně povodňové aktivity, protékala v místech zahrádkářské kolonie voda o hloubce do 1 metru.

Samotný průběh stavby nevyvolá uzávěrky a omezení v dopravě či chodu města. Nepřístupné pro veřejnost bude pouze staveniště samotné.

Výstavba IV. A etapy ochrany před povodněmi je součástí ucelených stavebních úprav s cílem maximálně omezit škody na území Olomouce vznikající při povodňových průtocích do výše 650 m3/s (téměř čtyřsetletá povodeň). Výraznou přidanou hodnotou je využití přírodě blízkých prvků, díky kterým vznikne v jižní části města adaptační opatření vhodné k procházkám a dalšímu trávení volného času. Navazuje na nedávno dokončenou II. B etapu zajišťující ochranu v samotném centru města. Realizací této fáze dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany pro přibližně 2 275 obyvatel.

Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy. Celkové investiční náklady akce představují 170 mil. Kč, což je částka, která vzešla z veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc. Práce dle smlouvy se zhotovitelem budou dokončeny v prosinci 2025.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert