Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V Novém Hrozenkově váží a dotřiďují odpad dovezený do sběrného dvora

| autor: Hana Tomášková0

Nový_Hrozenkov_-_obecní_úřad,_obr01
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Nový Hrozenkov je městys s přibližně 2500 obyvateli, který leží v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Veškerý komunální odpad je evidován a funguje zde motivační systém pro občany. Městys zakoupil prostory, které využívá pro potřeby sběrného dvora, re-use centra a jako základnu pracovní čety.

„Sběrný dvůr jsme otevřeli v listopadu 2021, re-use centrum o něco málo později v březnu 2022,“ říká Stanislava Špruncová, starostka Nového Hrozenkova.

Provoz sběrného dvora je založen na důsledném třídění odpadu. Městys nechce vynakládat zbytečné prostředky na objemný odpad. Z prodeje některých komodit vytříděného odpadu naopak získává finance. Vše funguje na bázi dalšího využití anebo zpracování odevzdaného odpadu.

Dovezený odpad se váží a eviduje

„Odpad, který se do sběrného dvora doveze, vážíme a evidujeme.V městysi máme zaveden motivační systém odpadového hospodářství, s kterým získáváme přesnou evidenci odpadu domácností – tzv. stanovišť. Dovezený odpad do sběrného dvora dále třídíme, některý vytříděný odpad sami odvážíme do sběrných surovin – například noviny, časopisy, kartony, železo atd. Pneumatikyzpětně odebírá firma GREEN Logistics CZ , se kterou máme uzavřenou smlouvu. Elektroodpad svážejí ze sběrného dvora firmyElektrowin, Asekol, Rema Systém, Ekolampa další. Textil, obuv a hračky které se dají ještě použít, odváží firma TextilEco,třídíme i kuchyňský olej, který od nás vykupuje firma FRIREX, dále se třídí dřevo, plasty, sklo,bioodpad a další komodity...“ přibližuje systém starostka.

Za období od 19. 11. 2021 do 18. 11. 2022 se podařilo vyseparovat 163 tun odpadu (z toho 146,25 tun ,,O” a 16,457 tun ,,N”).

Re-use centrum

„Na zřízení re-use centra jsme získali dotaci od SFŽP ČR. Nyní běží doba udržitelnosti projektu, evidence je jednou z podmínek dotace. Za období od 4.3.2022 do 3.3.2023 jsme nashromáždili a zpracovali celkem 56 tun věcí, které se díky re-use centru nestaly odpadem,“ uvádí Stanislava Špruncová.

RE-USE centrum bylo zřízeno proto, aby sloužilo jako prostor pro bezúplatné přijímání nepotřebných věcí, které si pak mohou vybrat ti, kteří o ně mají zájem. Dochází tak ke snížení množství vznikajícího odpadu.

„S provozem jsme opravdu spokojeni, službu si pochvalují hlavně naši občané ale zároveň i občané z jiných obcí, kde re-use centrum nemají. Určitě to splnilo očekávání, je to výborná věc,“ dodává Stanislava Špruncová.

Funguje motivační a evidenční systém

„Snižovat produkci SKO se nám daří od roku, kdy jsme zavedli motivační a evidenční systém odpadového hospodářství. Občané Nového Hrozenkovamají slevy z poplatku za svoz odpadu v případě, že dobře třídí odpad a zároveň produkují málo komunálního odpadu,“ vysvětluje starostka.

Každá domácnost má svůj účet, který lze sledovat přes internet. Všechny popelnice jsou opatřeny QR kódem, který se při vývozu načítá a je přiřazen k účtu domácnosti. K pytlům s tříděným odpadem je nutné připevnit čárové kódy, které domácnosti obdržely.

Poplatek za komunální odpad je stanoven Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jeho výše je 700 Kč/osobu na kalendářní rok.

Sleva se odvíjí podle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 7,- Kč. Následná výše poplatku se vypočítá podle vzorce: 700 - (počet EKO bodů)*7.

Produkce odpadu:

Rok 2021 2022
komunální odpad 318 t 283 t
objemný 84 t 51 t
sklo 37 t 49 t

Ke snižování produkce odpadu přispěl efektivní motivační a evidenční systém i sběrný dvůr a re-use centrum. Městys Nový Hrozenkov se zaměřil na důsledné třídění odpadů a systematicky pracuje na tom, aby směsného komunálního odpadu ubývalo.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon