Reklama

12. 5. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Hana Tomášková

V nejbližší době problém s nedostatkem vody neočekáváme

Sérii rozhovorů o suchu a nedostatku vody doplňují dnes odpovědi Marka Síbrta, mluvčího společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). Proč se SmVaK neobává nedostatku vody ani po letošní suché zimě?

Připravuje SmVaK nějaká mimořádná opatření s ohledem na sucho?

V současnosti nemáme v regionu problém týkající se zdrojů pro výrobu pitné vody a jejich vydatnosti – platí to pro centrální (údolní nádrže v Beskydech a Jeseníkách) i lokální zdroje (těch provozujeme zhruba 40, jedná se o zdroje podzemní i povrchové vody). Není proto nutné přijímat žádná mimořádná provozní ani technická opatření v obcích a městech, které společnost SmVaK Ostrava zásobuje.

Naši vodu dodáváme přímo zhruba 730 tisícům lidí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na základě smluvních vztahů předáváme pitnou vodu jako vodu předanou dalším vodárenským společnostem pro více než 300 tisíc lidí (Ostrava, Přerovsko, Hlučínsko, další menší lokality…)


 

Přečtěte si také:

Současné problémy se suchem motivují k hledání alternativních zdrojů vody

O vodě s novým ředitelem SOVAK ČR

 


Jak plánujete řešit problém sucha a nedostatku vody?

Vzhledem k aktuálnímu objemu vody zadržovanému v údolních nádržích, z nichž vyrábíme 95 % pitné vody, tento problém v nejbližším období ani neočekáváme. I přes zimu chudou na sníh se nachází v beskydských zdrojích ve správě Povodí Odry (údolní nádrže Šance a Morávka) 45 milionů kubíků vody, která slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody v úpravnách SmVaK Ostrava v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách. Obě nádrže jsou zcela naplněny.
V kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk je v současnosti 205 milionů kubíků vody sloužící jako zdroj pro výrobu pitné vody v naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova.
Objem 250 milionů kubíků představuje čistě matematicky výrobu SmVaK Ostrava na více než čtyři roky.

Detailně sledujeme predikce na další období z hlediska srážek a je zřejmé, že na rozdíl od centrálních zdrojů v podobě nádrží, mohou při déle trvajícím suchu nastat problémy u citlivějších lokálních zdrojů. U těch podzemních se během zimy nemusely stačit doplnit hladiny vody, povrchové lokální zdroje především v horských oblastech jsou senzitivnější na déle trvající sucho.

Sucho tedy může být problémem pro zemědělce, zahrádkáře, lesníky a přírodu, ale vzhledem k systému zdrojů a páteřnímu výrobnímu a distribučnímu systému Ostravského oblastního vodovodu je pitné vody pro všechny odběratele, kteří jsou na něj napojeni dostatek, a ve výborné kvalitě.

Díky unikátnímu výrobnímu a distribučnímu systému Ostravského oblastního vodovodu je možné v případě potřeby do značné míry kompenzovat problémy s vydatností vodních zdrojů v jednotlivých částech regionu, které jsou na centrální systém napojeny. Jsme například schopni zásobovat východní část kraje pitnou vodou z jeho západní části, a naopak. To jsme si ověřili v druhé polovině roku 2015 a na začátku roku 2016.

V souvislosti se suchem v roce 2015 a na začátku roku 2016 jsme připravili interní materiál – Plán manipulací pro zajištění dodávky pitné vody pro období sucha. Ten reflektuje, jakým způsobem využívat jednotlivé vodní zdroje, úpravny, akumulace a systém přivaděčů v případě problému v některé lokalitě v regionu, který zásobujeme. Vše samozřejmě s vědomím, že v západní části regionu je díky velikosti kaskády Slezská Harta a Kružberk v zásobách vždy několikanásobně více surové vody než v beskydských nádržích.

Jak hodnotíte množství spotřebované pitné vody v České republice?

Lidé v naší zemi přistupují ke spotřebě pitné vody odpovědně. Od osmdesátých let minulého století spotřeba v domácnostech výrazně klesla k současným zhruba k 90 litrům na osobu a den, což je možné chápat jako jakési hygienické minimum a je to v evropské kontextu (i světovém) podprůměrný ukazatel. To bylo dáno změnou myšlení ve vztahu k životnímu prostředí, úspornějšími spotřebiči, ale také cenou vody, která byla za socialismu pro domácnosti dotována a neodrážela ani tehdy náklady potřebné pro její výrobu, distribuci a odvádění vody odpadní.

Lze zajistit ještě větší úsporu vody?

Další větší úspory v domácnostech již nejsou ve větším rozsahu při zachování současné kvality a komfortu života možné. Lidé by měli být velmi obezřetní k nabídkám různých společností na zázračné a úsporné technologie, které údajně povedou k velkým úsporám ve spotřebě. Obvykle jde o pouhý marketingový trik.

Úspory lze například dosáhnout tím, že bude hospodaření s vodou v domácnosti na takové úrovni, že nebude docházet ke ztrátám. To znamená, úspory nedosáhnou lidé tak, že se přestanou sprchovat a mýt, ale spíše tím, že budou pravidelně kontrolovat, zda jim nekape baterie, neprotéká hadice u sprchy nebo splachování na záchodě. Závada na WC je nejčastější příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. Zdá se to jako nepatrné problémy, ale za den tak můžete přijít až o desítky litrů vody. Před každým odjezdem na více dnů je nezbytné vypínat vodu.

Úspory lze dosáhnout při nákupu nových spotřebičů – především praček a myček – lidé stále častěji zohledňují dopad jejich fungování na životní prostředí ve spotřebě energie nebo vody.
V úsporách udělaly v uplynulých desetiletích velký pokrok samotné vodárenské společnosti, které investicemi do infrastruktury výrazně snížily ztráty ve vodovodní síti v naší zemi pod 15 % (V oblastech, kde provozuje vodárenskou infrastrukturu společnost SmVaK Ostrava jde o zhruba 13 % ztrát.).

 

Foto: Marek Síbrt archiv

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI