Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V nejbližší době problém s nedostatkem vody neočekáváme

| autor: Hana Tomášková0

V nejbližší době problém s nedostatkem vody neočekáváme

Připravuje SmVaK nějaká mimořádná opatření s ohledem na sucho?

V současnosti nemáme v regionu problém týkající se zdrojů pro výrobu pitné vody a jejich vydatnosti – platí to pro centrální (údolní nádrže v Beskydech a Jeseníkách) i lokální zdroje (těch provozujeme zhruba 40, jedná se o zdroje podzemní i povrchové vody). Není proto nutné přijímat žádná mimořádná provozní ani technická opatření v obcích a městech, které společnost SmVaK Ostrava zásobuje.

Naši vodu dodáváme přímo zhruba 730 tisícům lidí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Na základě smluvních vztahů předáváme pitnou vodu jako vodu předanou dalším vodárenským společnostem pro více než 300 tisíc lidí (Ostrava, Přerovsko, Hlučínsko, další menší lokality…)Jak plánujete řešit problém sucha a nedostatku vody?

Vzhledem k aktuálnímu objemu vody zadržovanému v údolních nádržích, z nichž vyrábíme 95 % pitné vody, tento problém v nejbližším období ani neočekáváme. I přes zimu chudou na sníh se nachází v beskydských zdrojích ve správě Povodí Odry (údolní nádrže Šance a Morávka) 45 milionů kubíků vody, která slouží jako zdroj pro výrobu pitné vody v úpravnách SmVaK Ostrava v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách. Obě nádrže jsou zcela naplněny.
V kaskádě nádrží Slezská Harta a Kružberk je v současnosti 205 milionů kubíků vody sloužící jako zdroj pro výrobu pitné vody v naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova.
Objem 250 milionů kubíků představuje čistě matematicky výrobu SmVaK Ostrava na více než čtyři roky.

Detailně sledujeme predikce na další období z hlediska srážek a je zřejmé, že na rozdíl od centrálních zdrojů v podobě nádrží, mohou při déle trvajícím suchu nastat problémy u citlivějších lokálních zdrojů. U těch podzemních se během zimy nemusely stačit doplnit hladiny vody, povrchové lokální zdroje především v horských oblastech jsou senzitivnější na déle trvající sucho.

Sucho tedy může být problémem pro zemědělce, zahrádkáře, lesníky a přírodu, ale vzhledem k systému zdrojů a páteřnímu výrobnímu a distribučnímu systému Ostravského oblastního vodovodu je pitné vody pro všechny odběratele, kteří jsou na něj napojeni dostatek, a ve výborné kvalitě.

Díky unikátnímu výrobnímu a distribučnímu systému Ostravského oblastního vodovodu je možné v případě potřeby do značné míry kompenzovat problémy s vydatností vodních zdrojů v jednotlivých částech regionu, které jsou na centrální systém napojeny. Jsme například schopni zásobovat východní část kraje pitnou vodou z jeho západní části, a naopak. To jsme si ověřili v druhé polovině roku 2015 a na začátku roku 2016.

V souvislosti se suchem v roce 2015 a na začátku roku 2016 jsme připravili interní materiál – Plán manipulací pro zajištění dodávky pitné vody pro období sucha. Ten reflektuje, jakým způsobem využívat jednotlivé vodní zdroje, úpravny, akumulace a systém přivaděčů v případě problému v některé lokalitě v regionu, který zásobujeme. Vše samozřejmě s vědomím, že v západní části regionu je díky velikosti kaskády Slezská Harta a Kružberk v zásobách vždy několikanásobně více surové vody než v beskydských nádržích.

Jak hodnotíte množství spotřebované pitné vody v České republice?

Lidé v naší zemi přistupují ke spotřebě pitné vody odpovědně. Od osmdesátých let minulého století spotřeba v domácnostech výrazně klesla k současným zhruba k 90 litrům na osobu a den, což je možné chápat jako jakési hygienické minimum a je to v evropské kontextu (i světovém) podprůměrný ukazatel. To bylo dáno změnou myšlení ve vztahu k životnímu prostředí, úspornějšími spotřebiči, ale také cenou vody, která byla za socialismu pro domácnosti dotována a neodrážela ani tehdy náklady potřebné pro její výrobu, distribuci a odvádění vody odpadní.

Lze zajistit ještě větší úsporu vody?

Další větší úspory v domácnostech již nejsou ve větším rozsahu při zachování současné kvality a komfortu života možné. Lidé by měli být velmi obezřetní k nabídkám různých společností na zázračné a úsporné technologie, které údajně povedou k velkým úsporám ve spotřebě. Obvykle jde o pouhý marketingový trik.

Úspory lze například dosáhnout tím, že bude hospodaření s vodou v domácnosti na takové úrovni, že nebude docházet ke ztrátám. To znamená, úspory nedosáhnou lidé tak, že se přestanou sprchovat a mýt, ale spíše tím, že budou pravidelně kontrolovat, zda jim nekape baterie, neprotéká hadice u sprchy nebo splachování na záchodě. Závada na WC je nejčastější příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. Zdá se to jako nepatrné problémy, ale za den tak můžete přijít až o desítky litrů vody. Před každým odjezdem na více dnů je nezbytné vypínat vodu.

Úspory lze dosáhnout při nákupu nových spotřebičů – především praček a myček – lidé stále častěji zohledňují dopad jejich fungování na životní prostředí ve spotřebě energie nebo vody.
V úsporách udělaly v uplynulých desetiletích velký pokrok samotné vodárenské společnosti, které investicemi do infrastruktury výrazně snížily ztráty ve vodovodní síti v naší zemi pod 15 % (V oblastech, kde provozuje vodárenskou infrastrukturu společnost SmVaK Ostrava jde o zhruba 13 % ztrát.).

Foto: Marek Síbrt archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ