Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna

| zdroj: Ústecký kraj0

Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna

Proto má své zástupce v iniciativě Evropské unie „Platforma pro uhelné regiony v transformaci“ i v Uhelné komisi České republiky. Je jím 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který zároveň předsedá Uhelné platformě Ústeckého kraje.

Těžba hnědého uhlí je v současné době významným odvětvím, na kterém z velké části stojí průmysl v Ústeckém kraji. „S postupným utlumováním těžby se musíme zaměřit na čistější formy získávání energie. Tomu se musí přizpůsobit průmysl, ale také celý region po stránce ekonomické a sociální. Lidé si budou muset najít uplatnění v jiných druzích ekonomiky, třeba v lehkém průmyslu nebo ve službách,“ říká k nadcházejícímu období náměstek Klika. Podobný problém řeší v Evropě všechny uhelné regiony.

Pro Ústecký kraj je v tuto chvíli klíčové zapojení do platformy vytvořené Evropskou unií. O nezbytné proměně regionu diskutuje se všemi dotčenými ministerstvy. Transformace by měla probíhat promyšleně, strategicky a bez tlaku na rychlost. Pro Ústecký kraj a významné podniky v regionu bude důležité využití finančních prostředků z EU určených právě na transformaci uhelných regionů.

Během posledního jednání evropské platformy v Bruselu se náměstek Martin Klika zúčastnil také Meziregionálního jednání sousedících uhelných regionů – Lužice, Dolního Slezska a uhelných regionů ČR. Zde se připravovala tzv. „Görlitzká deklarace“ zaštítěná všemi 41 evropskými uhelnými regiony, která by řešila problematiku veřejné podpory a čerpání prostředků z Fondu spravedlivého rozvoje. K této deklaraci by se měl Ústecký kraj připojit na konci listopadu.

V říjnu 2019 také vznikla jako pracovní skupina při Radě ÚK Uhelná platforma Ústeckého kraje. Má 16 členů z řad zastupitelů, těžebních společností, nezávislých expertů a zástupců Krajské hospodářské komory a Hospodářské a sociální rady kraje.

Zabývá se aktivitami, které mají mírnit případné negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. Jejím úkolem je navrhnout řešení a konkrétní projektové záměry, které přispějí k bezproblémové transformaci regionu, a vše pak projednat na centrální úrovni s Uhelnou komisí ČR.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy