Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ukončení monitoringu ovzduší na Lagunách Ostramo

| zdroj: AVE CZ0

Ukončení monitoringu ovzduší na Lagunách Ostramo

Zdravotní ústav v Ostravě ukončil téměř po dvou letech kontinuální monitoring ovzduší v areálu lagun Ostramo i obydlených částech Ostravy. Aktuální sanační práce již nezpůsobují nepříjemný zápach ani překročení emisních limitů. Dále však probíhá monitoring podzemních vod v oblasti.

Kvalitu ovzduší v areálu a jeho okolí sledovalo od listopadu 2017 celkem deset monitorovacích zařízení. O bezpečnost a zdraví obyvatel z okolních městských částí se denně staralo dvacet odborníků z ostravského Zdravotního ústavu, kteří se podíleli na analýzách a měřeních koncentrace oxidu siřičitého, prachových částic a sulfanu v ovzduší.

Pokud došlo k překročení limitů na jedné ze stanic, musely být přerušeny sanační práce v celém areálu. Celkově monitoring zaznamenal 195 případů nadlimitní koncentrace sledovaných látek v ovzduší. Koncentrace těchto látek se musela vždy do 2-3 hodin vrátit pod stanovený limit, aby bylo možné v práci pokračovat. V případě nepříznivých rozptylových podmínek se pokračovalo až další den.

Obyvatelé se už nepříjemného zápachu bát nemusí

Sanační práce, které ovlivňovaly kvalitu ovzduší, už v areálu laguny Ostramo neprobíhají. Aktuálně zde pracovníci AVE CZ kaly mechanicky upravují, nakládají a odvážejí na koncové zařízení k finálnímu zpracování. Monitoring ovzduší proto není nadále nutný a měření mohlo být ukončeno.

„Výstupem monitoringu byly soubory odborných meteorologických dat, které společnost AVE CZ pravidelně prezentovala během kontrolních dní všem dotčeným orgánům a výsledky předávala KÚ MSK. Monitorovací systém byl nástrojem pro řízení prací, zejména činnosti související s úpravou kyselých dehtů vápněním.

Činnosti vázané na podmínky monitoringu stanovené integrovaným povolením byly však v prosinci 2018 ukončeny, a proto nic nebránilo také ukončení monitoringu vnitřního i vnějšího okruhu, ke kterému došlo 31. července letošního roku,“ uvádí mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Monitorovací stanice byly před několika dny z areálu odvezeny. I nadále však bude Zdravotní ústav sledovat kvalitu podzemních vod v okolí.

Aktuální stav ovzduší je nyní možné zjistit na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, proklik na pravidelné informace o lagunách také naleznete zde.

Foto: ave.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ