Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Udržitelná udržitelnost? To jsou ekologicky šetrná a zároveň ekonomicky smysluplná řešení

| zdroj: Orgrez, a.s.0

Krišpín2
zdroj: Jan Krišpín

O tom, jak se obce a firmy mohou stát opravdu „udržitelně udržitelné“, jsme mluvili s Janem Krišpínem, generálním ředitelem ORGREZ, a. s., který je zároveň členem programového výboru a odborným moderátorem konference Infrastruktura měst a obcí.

V nedávném příspěvku jste napsal, že Konference Infrastruktura měst a obcí, kterou programově spoluorganizujete a odborně vedete, je Vaše srdcovka. Jaká, díky této platformě, vnímáte hlavní témata, na která se města či obce v rámci udržitelnosti zaměřují?

Témata jsou vesměs zcela obvyklá – odpady, energie a jejich vzájemná provázanost. Zásadní rozdíl proti jiným konferencím je však v tom, že se nebojíme jít až na dřeň a s úctou sdílet často zcela rozdílné názory na stejnou problematiku. Při tom všem nezapomínáme diskuzi zapojit do kontextu směřování EU.

Jaké jsou dle Vašeho názoru priority a takzvané „quick wins“, tedy rychlá, efektivní řešení, na která by se obce měly soustředit, chtějí-li účinně zvýšit svoji udržitelnost?

Jedním z takových řešení je za mne modernizace a ekologizace systému vytápění, a to nejen z důvodu zájmu o kvalitnější životní prostředí pro obyvatele měst a obcí, ale zejména z důvodu zajištění spolehlivých a cenově dostupných dodávek tepla, které s blížícím se nástupem emisních povolenek projdou velkým přetřesem. Proto naše společnost ORGREZ ECO představila službu Zelené teplárenství, kterou pomáháme snížit produkci CO2 u výtopen a tepláren. Čím méně totiž vypustíme CO2 do ovzduší, tím méně budou provozovatelé v konečném důsledku platit za emisní povolenky. Zavádíme v rámci ní, na míru potřebám a charakteru lokality, hybridní systém výroby tepla a elektřiny. Ten spočívá v možnosti propojení současných konvenčních zdrojů s obnovitelnými zdroji energie a s vysokým důrazem na krátkodobou akumulaci tepla, díky které systém umožní zásadním způsobem redukovat spotřebu fosilních paliv.

To nezní jako rychlé, jednoduché řešení…

Opak je pravdou. U menších lokálních výtopen na realizaci potřebujeme 12 až 24 měsíců, u větších projektů 18 až 36 měsíců včetně dokumentace, zajištění stavebního povolení a realizace projektu. To je, jak z pohledu časové náročnosti, potřebných investic, tak dlouhodobých přínosů, opravdu velmi efektivní řešení, a na rok 2027 tak naše zákazníky stíháme připravit. Přechod na udržitelnější, moderní teplárenství navíc umíme zajistit na klíč, aniž by města a obce měly s projektováním, instalací či následným provozováním zdrojů starosti.

Co je naopak na základě Vašich praktických zkušeností největším problémem při snižování dopadů chodu obcí na životní prostředí?

Jsou to jednoznačně data. Města a obce, ale i společnosti, se často rozhodují a dělají významná investiční rozhodnutí na základě pocitů a domněnek. S omezeným počtem úředníků s již tak širokým záběrem je navíc téměř neřešitelné svá data sbírat a zpracovávat, natož se podle nich kvalifikovaně rozhodovat. I to je proto jednou z důležitých oblastí aktivit ORGREZ ECO. Pomáháme zákazníkům zorientovat se v problematice energií i odpadů, identifikujeme jim vhodná řešení a následně pro ně prioritizujeme další kroky podle míry ekonomického a environmentálního přínosu.

Říkáte, že udržitelnost je pro vás dosažena rovnováhou tří E: ekonomiky, ekologie a efektivity. Co si za tím konkrétně představit?

Jsme specialisté na energetiku. Od padesátých let minulého století jsme její významnou součástí, jsme po celou dobu partnery hlavních energetických firem a subjektů. Známe technologie, máme zkušenosti z provozu energetických systémů v různých oborech, rozumíme specifikům průmyslové i komunální energetiky. Na základě těchto zkušeností jsme schopni navrhovat strategie a projekty, které jsou založeny na datech, pragmatismu, které jsou ekologicky šetrné a zároveň ekonomicky i technicky smysluplné. Volíme nejúčinnější dostupné technologie a opatření, která mají co nejlepší reálný efekt pro dosažení environemntální i ekonomické udržitelnosti.

Dobrých rad, jak být ohleduplnější k životnímu prostředí, slyší majitelé, management firem či zástupci obcí poměrně dost. Mají dle Vašich zkušeností také podmínky a schopnosti je prakticky promítnout do svého hospodaření?

Máte pravdu. O obecná doporučení nouze není. Jenže je to obdoba švýcarského armádního nože. Teoreticky se dá použít téměř na všechno, ale obvykle to není to nejlepší možné řešení. My proto preferujeme komplexní spolupráci. Se znalostí technologií, legislativy i obchodu s energiemi nejprve zmapujeme situaci zákazníka a eliminujeme všechna nevhodná či nepoužitelná opatření. To se pozitivně projevuje na efektivnosti naší spolupráce, protože zákazníka automaticky směřujeme k nejpraktičtějším řešením. To si můžeme dovolit, protože jsme u projektů doslova od A do Z. Od přípravy po zajištění financování vč. dotací, výběr dodavatele a zajištění stavebního povolení. Ve skupině máme i expertízu a kapacity ke komplexní realizaci projektů. Navíc jsme schopni postarat se i o následný provoz a údržbu energetických zařízení.

Představil jste ekologizaci teplárenství. Na jaké další služby se ORGREZ ECO zaměřuje?

Městům, obcím i společnostem dále pomáháme s plány dekarbonizace, energetických systémů, projekty komunitní energetiky, odpadového hospodářství či službami environmentálního hodnocení.

Zmíněná komunitní energetika je u nás zatím v plenkách. Proč tomu tak je?

Máte pravdu. Zatímco jiné, zejména západní země již v minulých letech pracovaly na efektivním zapojování obnovitelných zdrojů do energetického systému, a tedy i na konceptech energetických společenství, česká energetika se dočkala potřebné legislativy až se začátkem letošního roku. Přinesl s sebou mimo jiné možnost sdílení energií v komunitách. Jako tradičně se však houfně vydáváme zakládat energetická společenství, aniž bychom se přesvědčili, že víme, proč to děláme. Jsme přesvědčeni, že smysluplně sestavená společenství umožní městům a obcím snížit ceny za energie, částečně navýšit nezávislost na vnějších dodavatelích a využít lokální, obvykle obnovitelné zdroje. Obávám se však, aby zanedlouho nebyl z komunitní energetiky právě kvůli přehnaným očekáváním vulgární výraz. A právě s tím chceme městům a obcím pomoci - sestavit funkční energetická společenství, která budou dávat energetický, finanční i právní smysl.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ