Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Trvale udržitelnou produkci potravin řešili odborníci na MPO

| zdroj: MPO ČR0

Trvale udržitelnou produkci potravin řešili odborníci na MPO

Čeští občané očekávají, že stát bude aktivně podporovat trvale udržitelnou produkci potravin, obzvláště dnes, kdy jsou obchody plné zboží, se to může zdát zbytečné. Bez změny přístupu k výrobě potravin však může lidstvo v budoucnu ohrozit samo sebe.

Komplexnost problému trvale udržitelné existence, postoj vládních institucí k trvale udržitelné produkci a distribuci potravin a možnosti, které k jeho zajištění máme, byly hlavními tématy konference s názvem „Trvale udržitelná produkce a nákup potravin pro české spotřebitele“.

Uskutečnila se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu za účasti Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí ČR, zástupkyně Evropské komise, kontrolních orgánů, zástupců obchodních řetězců a výrobců potravin. Organizace se ujal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a EKO-KOM.

„V dnešní době se spotřebitelé stále více ohlížejí po kvalitních produktech, které jsou vyhledávané na mnohých místech, ať už je to v obchodech s označením bio, čerstvé tradiční, domácí nebo na pouličních farmářských trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží na jedné straně podpořit zvyšování kvality např. tím, že Rada kvality ČR vyhlašuje několik cen, které mají již zavedenou tradici.

Na druhé straně rovněž podporuje nezastupitelnou roli spotřebitelských organizací (dTEST, Fair Trade), které se zabývají výrobky a jejich zdravotní nezávadností pro spotřebitele s ohledem na životní prostředí.

Další významným úkolem je snižování odpadů, pozornost je věnována především jednorázovým plastovým obalům a trendu používání recyklovatelných obalů.Jednoznačně je tak podpořeno uzavření cyklu zdrojů doprovázeném úsporou primárních surovin s pozitivními dopady na životní prostředí a zdraví lidí,“ zdůraznil Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Významnou součástí řešení tohoto stále důležitějšího problému je dostupnost know-how. To jsou schopni díky své nadnárodní podstatě přinést do ČR zejména obchodní řetězce a zahraniční výrobci potravin, a využít přitom svou sílu k aktivnímu působení v této oblasti.

Příkladem může být regulace potravin s vysokým obsahem palmového oleje nebo aktivní a dobrovolné omezování používání plastů a podpora recyklace. Na lokální úrovni pak ovlivňují chování a stravovací návyky spotřebitelů například v otázkách plýtvání potravinami nebo v zájmu o bioprodukty a produkty od lokálních dodavatelů.

„Trvale udržitelná produkce je komplexní problém, který má pro přežití lidské populace zásadní význam. Týká se zajištění dostatku potravin pro stále rostoucí populaci naší planety, nastavení produkce a distribuce potravin s minimalizovanými negativními dopady na přírodu a současně jde o snahy týkající se řešení problematiky plýtvání s potravinami,“ uvedl Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod.

Jak ukázal průzkum společnosti Ipsos, většina české populace (80 %) má povědomí o potravinách vyráběných v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti. Stejně tak je pro převažující část Čechů (62 %) při výběru potravin důležité, aby byly tímto způsobem vyrobeny. Celkem 79 % obyvatel je pak ochotno si za potraviny vyráběné udržitelným způsobem připlatit.

„Aktivní podporu výroby potravin v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti požaduje od ministerstva zemědělství více než tři čtvrtiny občanů této země a této oblasti je věnováno ze strany státu stále více pozornosti SOCR ČR a obchodní řetězce budou tyto snahy aktivně podporovat.

Trvale udržitelné zemědělství vychází z dlouhodobé udržitelnosti optimální půdní úrodnosti. Jednoznačná orientace pouze na tržní komodity narušuje udržitelnost zemědělství jako celku, což může vést do budoucna k poklesu ekonomické stability zemědělských podniků. Jedním z řešení je zavádění moderních technologií šetrných k přírodě a přispívajících tak k udržitelnosti,“ sdělil Tomáš Prouza, prezidentSOCR ČR.

ilustrační foto/pixnio

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert