Reklama

19. 7. 2019  |  Odpady  |  Autor: Suez Využití zdrojů a.s.

Třídící linka ve Vsetíně je modernější

Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. zefektivnila provoz a navýšila kapacitu zpracovaných odpadů ve vsetínské třídírně v Logistickém centru odpadů na Bobrkách.

Pro modernizaci zdejší třídírny se město rozhodlo z důvodu rostoucího množství odpadů. Výše investice do nového kontinuálního lisu přesáhla 3,5 milionů korun a celkové náklady na modernizaci třídírny se vyšplhaly ke 4,8 milionům korun.

 

Foto: Igor Laštůvka, ředitel divize Jihovýchod Suez Využití zdrojů

Obce a města se musí stejně jako průmysl začít připravovat na výrazné omezení skládkování po novele zákona o odpadech a na vyšší cíle v oblasti recyklace, které si nastavila Evropská unie. Vsetín se proto rozhodl jít ve spolupráci se společností SUEZ Využití zdrojů cestou většího podílu třídění: „Třídění odpadů významně přispívá k jeho dalšímu využití, je to zásadní počin ve prospěch životního prostředí. Přírodní zdroje nejsou neomezené a tak k nim musíme přistupovat, každý jednotlivec i celá města. My ve Vsetíně se snažíme nezůstávat pozadu, proto jsme modernizaci třídírny významně podpořili,“ sdělil Jiří Růžička, starosta města.

Množství odpadu, který k nám přivážejí zaměstnanci Technických služeb Vsetín, neustále roste. Proto bylo nutné zahájit modernizaci zpracovatelských kapacit. Oproti roku 2012 vzrostl například návoz vytříděného plastového odpadu z města ze 142 na celkem 564 tun,“ říká Petr Salamon, oblastní manažer SUEZ Využití zdrojů.

Navýšení zpracovatelských kapacit zajistí především nový kontinuální lis.  Dále se pro zefektivnění zpracování odpadů zmodernizoval dopravník k lisu za více než 700 tisíc korun a pro usnadnění logistiky byly provedeny další úpravy areálu třídírny.

 

 

Foto: Nový lis zpracuje až 8000 tun vytříděných odpadů ročně

 

Foto: Modernizace třídící linky je investicí do ochrany životního prostředí, zdroj: Suez Využití zdrojů

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI