Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Třídění polystyrenu uvolní žluté kontejnery a nabídne obcím možnost získat peníze navíc

| autor: Hana Tomášková0

EPS1
zdroj: Sdružení EPS/ Recyklační nádoba

Nádoby na třídění pěnového polystyrenu umožní obcím zajistit si čistou surovinu, o kterou mají recyklátoři zájem. Čistý EPS lze 100% recyklovat. Jde o objemný materiál, takže jeho odklonění z nádob na plasty je pro obce prospěšný. Přítomnost speciálních nádob na EPS by pomohla zvýšit i jeho vytříděnost.

Až jedna třetina EPS odpadů končí bez využití

Každý rok v Česku vznikne přibližně 7 500 tun odpadního pěnového polystyrenu. Z toho 6 000 tun pochází z obalů a zhruba 1 500 tun z čistých polystyrenových odřezků ze staveb. I když hmotnostně se jedná jen o 1 % celkového plastového odpadu, díky svému složení, které tvoří z 98 % vzduch, představuje tento volně ložený odpad objem cca 1 500 000 m3.

„Polystyren je 100% recyklovatelný, záleží ovšem na stavu, ve kterém je sesbírán. Čím čistší, tím lépe lze recyklovat,“ připomíná Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Zhruba jedna třetina EPS odpadu však u nás bohužel stále končí na skládkách nebo ve spalovnách.

„Obalový odpadní pěnový polystyren se dá podle místa vzniku rozdělit do tří skupin. První jsou odpady od občanů, které tvoří zhruba 2 500 tun ročně a v současnosti se recyklují z 30 %. Zde je největší potenciál navýšení podílu zrecyklovaných EPS odpadů.

Druhou skupinu tvoří obalové odpady od obchodníků, kde se míra recyklace pohybuje okolo 80 %. Třetí, nejméně problematickou skupinu, představují EPS obaly z průmyslu, které slouží k přepravě různých dílů pro automobilový nebo elektrotechnický průmysl. Zde můžeme hovořit o téměř 100% recyklaci,“ přibližuje situaci Pavel Zemene.

Sběr a třídění odpadních EPS obalů z domácností

Občan má po rozbalení výrobku zabaleného do EPS několik možností. Buď odnese čistý obal do nejbližšího sběrného dvora, tam jej ještě mohou předupravit (drcení, kompaktování) a následně putuje k recyklátorovi.

EPS SBĚRNÝ DVŮR

Třídění a kompaktování ve sběrném dvoře/ Sdružení EPS

Druhá možnost je vhodit použitý obal do kontejneru na plasty. V tomto případě může ale dojít ke kontaminaci a podrcení odpadu z EPS ve svozovém vozidle. Odpad poté putuje na dotřiďovací linku, kde jsou vysbírány pouze čisté kusy, které mohou být následně prodány recyklátorovi. Pro efektivnější převoz může být EPS podrcen či zkompaktován.

„Při tomto způsobu sběru kromě znečištění EPS obalu dochází k rychlému zaplnění kontejneru na plasty. I proto realizovalo Sdružení EPS ČR v Kralupech nad Vltavou pilotní projekt. Vedle kontejnerů na plasty umístilo i speciální nádobu na pěnový polystyren. Tím došlo k uvolnění jeho kapacity, zároveň byl získán čistý odpadní polystyren pro následnou recyklaci,“ vysvětluje předseda Sdružení EPS ČR.

eps video

Města a obce mohou významně podpořit efektivní systém třídění EPS

Dnes je sběr EPS realizován přes systém kontejnerů na plasty a prostřednictvím sběrných dvorů. Ne všechny obce ovšem v rámci sběrného dvora EPS třídí.

„Sdružení EPS ČR aktuálně vede diskusi s představiteli měst a obcí. Cílem je po vzoru Kralup nad Vltavou zavést systém separovaných kontejnerů na EPS po celé republice. Motivace pro obce může být ekologická i ekonomická. Neznečištěný odpadní EPS lze totiž následně prodat recyklátorovi,“ upozorňuje Pavel Zemene.

Více informací je možné nalézt na www.recyklujemepolystyren.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert