Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Téměř 63 kilogramů odpadů vytřídil v průměru vloni v ČR každý obyvatel

| autor: SMO ČR - TZ0

Téměř 63 kilogramů odpadů vytřídil v průměru vloni v ČR každý obyvatel

Podíváme-li se na jednotlivé tříděné odpady, pak lidé v roce 2018 vytřídili v obcích bezmála 226 tisíc tun papíru, přes 149 tisíc tun plastů, téměř 139,5 tisíce tun skla a více než 4 tisíce tun nápojových kartonů. K tomu ještě sebrali a odevzdali přes 147 tisíc tun kovů. Více než polovinu z tohoto množství tvořily vytříděné obalové odpady. 

Lídrem třídění zůstává Královéhradecký kraj

Pokud porovnáme množství vytříděných odpadů bez započítání kovů odevzdaných ve výkupnách, byl jasným lídrem stejně jako v roce 2017, Královéhradecký kraj. Každý obyvatel tam vytřídil v průměru 56,7 kilogramu odpadů. Ani na druhém místě nedošlo oproti roku 2017 k žádné změně – znovu patří Kraji Vysočina (53,9 kg/obyvatel) a třetí byl tentokrát Středočeský kraj (52,3 kg/obyvatel). Pokud vezmeme v úvahu i  vytříděné kovy, pak by nejvyšší příčky obsadily Olomoucký kraj se 76,7 kg vytříděného odpadu na každého obyvatele, dále pak Kraji Vysočina (76,2 kg/obyvatel) a Královéhradeckému kraji (75,1 kg/obyvatele). 

S tříděným odpadem to nemáme daleko

 Díky dlouhodobé aktivitě v obcích na rozvoji systémů sběru tříděného odpadu podpořené financováním průmyslu, je třídění odpadů v ČR velmi komfortní a celkově dobře dostupné. Obyvatelé tuzemských obcí a měst mají k dispozici jednu z nejhustších sběrných sítí v Evropě. Aktuálně již mohou třídit odpady do více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů. Na jedno sběrné místo připadá v průměru 124 lidí a průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je jen 91 metrů.  Zejména v některých menších obcích ČR je nádobový sběr ještě doplněn, nebo zcela nahrazen sběrem pytlovým.  Pytle se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně kovových obalů. V ČR mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen surovin. Díky všem těmto možnostem je třídění pro občany pohodlné a dostupné.

Systémy sběru tříděných odpadů si nastavují přímo města a obce

Konkrétní nastavení systému pro sběr tříděných odpadů z papíru, plastů, skla, kovů a případně i dalších komodit je plně v kompetenci jednotlivých měst a obcí. Záleží tedy především na jejich možnostech a rozhodnutí. Plast, sklo, papír a nápojové kartony se sbírají do nádob, pytlů a prostřednictvím sběrných dvorů či sběrných míst, které obce zřizují. Většina kovových odpadů (a část papíru) se zase sbírá prostřednictvím výkupen, které mohou být rovněž zahrnuty do obecního systému nakládání s odpady.

V obcích se třídí také komunální bioodpady, textil a další složky, jako jsou třeba objemný odpad, oleje, stavební odpady, elektrozařízení, baterie atd. Dlouhodobým cílem vyplývajícím z direktiv Evropské unie je, aby množství odpadu končícího bez využití na skládkách bylo omezeno na absolutní minimum.

Foto: ilustrační/ archiv redakce

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ